c

Dockan i Lindholmshamnen

  • Välkommen till Dockan, ett grönt och hållbart kvarter vid hamninloppet till Göteborg. Det gröna höghuset är ett nytt landmärke på Hisingen.
  • Den gröna fasaden består av återanvänd aluminium som sparar stora mängder energi i tillverkningen och håller för väder och vind i många år.
  • I Dockan ryms utöver bostäder också en förskola och en grönskande innergård med smart dagvattensystem som motverkar översvämning.
  • De som flyttar in i Dockan har fin utsikt över Göteborg och Älven.

Hållbart och innovativt vid vattnet

Under de senaste åren har vi sett en spännande utveckling med nya bostäder, arbetsplatser och butiker längs vattnet på Lindholmen och Eriksberg i Göteborg. Skanska tillsammans med Peab, HSB och Älvstranden Utveckling AB ska nu omvandla området Lindholmshamnen till en attraktiv blandstad.

Skanska planerar för kvarteret Dockan i Lindholmshamnen, på det anrika varvsområdet intill Lindholmen Science Park. Dockan ligger mellan forna Götaverkens två tegelbyggnader. Det är ett Svanenmärkt kvarter i varierande höjder som kommer att rymma 133 lägenheter av de 600 som ska byggas i området. Det högsta huset har 16 våningar med utsikt ut över älven och staden, de lägre har mellan 3 och 8 våningar. I ett av husen bygger vi även en förskola och en grön innergård.

I kvarteret kommer det att finnas lägenheter för alla behov, med fokus på yteffektivitet och funktionalitet. Allt från kvadratsmarta ettor om 35 kvadratmeter till fyror om 90 kvadrat, många med balkong och utsikt över älven.

Gröna innovationer

Ett stort hållbarhetsarbete görs i Dockan med fokus på miljöprestanda. Flera innovativa lösningar sätts på plats för bland annat fasadbeklädnad, återvinning och tillvaratagande av solenergi. Dessutom gör Skanska ett stort saneringsarbete på den mark som tidigare användes för hamnindustri, men som nu får ett nytt liv. Nya standarder för översvämningsskydd har satts upp i samverkan med övriga byggherrar i området.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects