c

Slussen, Stockholm

 • Från tornkranen på Slussenprojektet breder det ut sig en fantastisk utsikt.
 • Vy inåt Mälaren från den mäktiga tornkranen på Slussen.
 • Det här är kranförarens arbetsplats högt uppe i luften ovanför Slussen.
 • Högre än så här kommer man inte på Slussens tornkran.
 • Pontoner under vintern
 • Södermalm under vintern
 • Slussen från ovan i slutet av augusti 2016
 • Rivning vid gamla Debaser på Slussplan, augusti 2016
 • Rivning vid Slusskanalen, september 2016
 • Rivning Södra Järngraven nära bussterminalen, september 2016
 • Arkeologiutgrävningar på Katarinavägen, oktober 2016
 • Visionsbild: Vy över Katarinahissen och Katarinaparken (Källa: Foster + Partners 2014)
 • Visionsbild: Vy från terrasserna på Södermalm (Källa: Foster + Partners 2014)
 • Visionsbild: Utsikt över vattentorget och Gamla stan från byggnaden på Södermalmstorg (Källa: Foster + Partners 2014)

Knutpunkt, mötesplats och säkrat dricksvatten

Sedan 1642 har en sluss funnits mellan Södermalm och Gamla stan i Stockholm. Fyra gånger har den byggts om. Nuvarande anläggning byggdes på 30-talet men är nu utsliten. Problem med grundläggningen, vittrande betong och rostande armering gör att Slussen måste rivas och byggas om från grunden. Skanska är ett av de byggföretag som hjälper Stockholms stad med detta.

I och med ombyggnaden anpassas Slussen för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Stockholm Stads huvudbudskap för nya Slussen är:

 • Fler mötesplatser
 • Fler plats för gående, cyklister och kollektivtrafik
 • Rent dricksvatten

Ombyggnaden av Slussen är uppdelad i ungefär 25 delprojekt. Vi har fått de två största uppdragen samt ytterligare två. Vi kommer att jobba med följande:

 • Slussanläggning med kajer
 • En konstbyggnad
 • Huvudbro över Söderström
 • Avbördningsluckor

Trafikåtgärder inom arbetsområdet (förberedande arbete fram till sommaren 2016)
Själva byggarbetena påbörjas sommaren 2016 och beräknas vara klara 2022. De två största uppdragen genomförs i utökad samverkan med beställaren.

Fakta om Slussen

Varje dag tappas vatten motsvarande 27 fyllda Globen genom Slussen, från Mälaren till Saltsjön (källa Stockholms hamnar). Efter ombyggnaden blir det ännu mer.
 
Trafik genom Slussen per dygn:

 • 30 000 bilister
 • 60 000 stadsbussresenärer
 • 70 000 Nacka/Värmdöbussresenärer
 • 26 000 cyklister
 • 23 000 gående
 • 270 000 T-baneresenärer

Läs mer om Slussenprojektet på Stockholm stads hemsida www.stockholm.se/slussen.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects