c

Linnéuniversitet

  • Skanska hyr ut, bygger nytt och bygger om vid Linnéuniversitet i Kalmar. BILD: Tengbom Arkitekter
  • När det nya universitetet står färdigt kommer alla kunna sitta samlade på en och samma plats. BILD: Christensen & CO
  • Kalmar Slott
  • Kalmarsund
  • Ölansbron
  • Hamnen i Kalmar

Linnéuniversitet får nya lokaler

Skanska har fått i uppdrag att hyra ut, bygga nytt och bygga om vid Linnéuniversitet i Kalmar. Linneuniversitetet består av två delar – östra och västra.

Skanska är fastighetsägare till den östra delen och har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Linnéuniversitet. Här byggs tre nya hus med en total yta på 43 000 kvadratmeter, inklusive underliggande garage. En byggnad ska inrymma universitetsbiblioteket medan de övriga två inrymmer lärosalar, kontor och laboratoriesalar.

Vid den västra delen har Skanska totalentreprenaden och genomför en om‐ och tillbyggnad av tre hus, upp till sex våningar höga. Ytan på om‐ och tillbyggnaden har en ungefärlig yta på 22 000 kvadratmeter, inklusive källardel. Här ska primärt lärosalar, aulor och kontor inrymmas.

Universitetsbygget påbörjades i februari 2016 och både den östra och västra delen beräknas vara färdiga till sommaren 2019 för den västra delen och till sommaren 2020 för de nyproducerade husen på den östra delen av universitetsområdet.

När de nya universitetslokalerna står färdiga kommer de underlätta för elever och lärare som idag sitter utspridda på många olika platser i Kalmar. Linnéuniversitet ligger dessutom nära centralstationen vilket gör det lätt för besökare att ta sig hit kollektivt.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects