c

Kallhälls station

  • Det nya stationshuset ska stå färdigt i augusti 2016.
  • Grundläggningen för stationshuset påbörjades i början av 2015.
  • Stomresning för stationshuset.
  • Montering av fasadelement på stationshuset.
  • Det första brolyftet, där brosektionen över spåren lyfts på plats.
  • Den färdiga gång- och cykelbron kommer underlätta för resenärerna.
  • När Stationshuset är färdigt kommer det bli modernt och välkomnande.

Kallhälls station moderniseras för framtiden

I Kallhäll, norr om Stockholm bygger Skanska Kallhälls nya pendeltågsstation på uppdrag av Trafikverket. Projektet är en del av Mälarbanan där pendeltågssträckan Sundbyberg-Kallhäll byggs ut med fler spår för att kunna öka kapaciteten i pendeltågstrafiken.

Projektet är en så kallad utförandeentreprenad som byggs i samverkan med kunden Trafikverket. I projektet ingår en ny stationsbyggnad, plattformstak, en bussterminal, en gång- och cykelvägsbro, gator och gång- och cykelvägar, en parkering samt ledningar.

Tidspressat projekt

Projektet har många utmaningar. På grund av ett överklagande påbörjades projektet fem månader efter utsatt tid men ska ändå färdigställas på ursprungligt fastlagt datum. Det har lett till ett mycket tidspressat arbete.

I princip hela arbetsområdet ligger i anslutning till spår och högspänningsledningar och vi måste planera vårt arbete utifrån det. Dessutom passerar tågtrafik ständigt förbi området vilket är en stor risk.

Färdigt i augusti 2016

Från och med den 5 augusti 2016 kommer den nya stationsbyggnaden börja användas och resenärerna kommer då mötas av en tätare pendeltågstrafik och en modernare stationsbyggnad.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects