c

Exploateringsarbeten

När ett nytt stads-, industri- eller bostadsområde ska anläggas, krävs genomtänkta exploateringsarbeten. Det är vi på Skanska proffs på.

Urbaniseringen innebär att nya områden växer fram. Vi på Skanska planerar och genomför grunden för dessa områden. Vi skapar bygghandlingar för gatusystem, va-ledningar, dagvatten och annat som behövs. Eftersom vi är vana vid att ha kontakt med kommuner och andra myndigheter, löper projekteringsarbetet ofta smidigt.

Förädlar mark till byggbara tomter

Det praktiska arbetet handlar om att förvandla råmark till byggbara tomter och göra allt annat som finns i bygghandlingarna. Vi bygger gator, drar ledningar och förbereder hela området så att byggherren kan ta över och börja med husbyggnationen. Ibland är det vi på Skanska som bygger husen, andra gånger är det andra byggbolag som gör det.

I exploateringsarbetet ingår även parker, torg, fotbollsplaner och annat som gör ett område levande.

Några av våra projekt

Östra Frestaby, Upplands Väsby

Naturnära bostäder i Stockholmsregionen

I Upplands Väsby har vi gjort grundarbetet för ett attraktivt bostadsområde. De 200 nya bostäder har naturen precis runt knuten.

Långarör, Växjö

Nytt bostadsområde växer fram vid Helgasjön

Vi på Skanska har utfört exploateringsarbeten vilket innebär nya gator, va-ledningar och terrassering av tomtmark.

Senast uppdaterad: 2017-03-20