c

Partnering

Partnering innebär ett strukturerat och tätt samarbete där alla jobbar för projektets bästa. Med partnering kan vi på Skanska tillsammans med beställaren skapa ett värde för samhället.

Partnering hjälper oss på Skanska att jobba tillsammans med beställare, konsulter och underentreprenörer mot samma mål. Med denna samarbetsform undviker vi motpartsförhållanden och bygger bättre projekt.

“Många smarta lösningar ser dagens ljus när alla jobbar mot samma mål.” Klas Heed, Affärsutvecklingschef Skanska Partnering

En samarbetsform som skapar värde

Partnering innebär:

  • Gemensamma mål
  • Gemensam ekonomi
  • Gemensam organisation

Beställaren väljer oss för vår kompetens och vår förmåga att skapa värde för varje investerad krona utifrån projektets bästa.

När passar partnering

Partnering lämpar sig i projekt där komplexiteten är hög, där det finns särskilda hållbarhetsbehov eller där innovativa tekniska lösningar efterfrågas. Störst värde skapas när kompetens och erfarenhet involveras i ett tidigt skede. Projektets aktörer utgår ifrån en gemensamt framtagen målbild, integrerad organisation och öppen ekonomi, där samarbetet baseras på dialog, förtroende och tillit.

Fördelar med partnering

Med en mångfald av olika kompetenser och ett stort engagemang, skapar partnering goda förutsättningar för lyckade projekt och långsiktiga relationer.

Fler fördelar med partnering:

  • Samsyn, öppenhet och delaktighet
  • Effektiv riskhantering och säkrare ekonomi
  • Kortare beslutsvägar och smartare lösningar
  • Gemensamma värderingar
  • Inga motpartsförhållanden
  • Bra arbetsklimat där alla bidrar på bästa sätt

Partnering – en favorit hos våra medarbetare

I partneringprojekt är stämningen speciell. När alla jobbar tillsammans, oavsett vilken organisation man hör till, uppstår nya idéer och spännande lösningar. Kunskapsutbytet är stort och uppdraget blir roligt för samtliga projektdeltagare. Inte undra på att våra medarbetare står i kö för att delta i partneringprojekt.

Senast uppdaterad: 2017-02-07