c

Vård- och omsorgsboenden

Sverige har en åldrande befolkning vilket innebär att fler vård- och omsorgsboenden behövs. Vi på Skanska utvecklar boenden som ger möjlighet till ett stimulerande liv på ålderns höst.

Fler vård- och omsorgsboenden behövs på många ställen i vårt land. När en stadsdel utvecklas är det därför självklart att fundera över om ett vård- och omsorgsboende ska byggas. Vi på Skanska försöker alltid hitta innovativa lösningar som ger en trygg miljö för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Dessa lösningar arbetar vi fram tillsammans med vård- och omsorgsoperatörer.

Vi utformar boenden för att stimulera till möten och utevistelse. Det ska kännas sig tryggt under promenader i trädgårdarna men möjligheten till frisk luft finns även på balkongen eller uteplatsen. Utevistelse är en mänsklig rättighet enligt oss. Liv och rörelse skapas genom rätt planlösning och exempelvis en restaurang som är öppen för allmänheten. Vi på Skanska har många idéer om hur ett boende kan utvecklas för en stimulerande ålderdom.

Vi har fått stor uppmärksamhet för flera vård- och omsorgsboenden vi har utvecklat. Eftersom vi själva bygger boendet tillsammans med kvalificerade underentreprenörer, kan vi garantera att den färdiga byggnaden håller hög kvalitet.

Vård- och omsorgsboenden – en del av något större

Skanska som ansvarig projektutvecklare innebär en trygghet eftersom vi har den stora bilden klar för oss. Vi vet hur olika produkter hänger samman och vad som krävs för att en fungerande stadsdel ska växa fram. Ju mer komplexa projekt, desto roligare utmaning. 

Exempel på vård- och omsorgsboenden

Skärvet, Växjö

I centrala Växjö blir kvarteret Skärvet startskottet för den nya stadsdelen Bäckaslöv. Här utvecklar och bygger vi på Skanska ett modernt vård- och omsorgsboende. Skärvet blir ekologiskt och socialt hållbar stadsdel som förstärker Växjös profil som Europas grönaste stad.

I området kommer förnyelsebara energikällor med minimal miljöpåverkan som solceller att användas. En arbetsmarknadssatsning i samband med byggandet pågår där arbetslösa och nyanlända får praktikplatser som kan leda till anställningar.

Start: 2016
Färdigställt: 2017 

Läs mer om Skärvet

Trädgårdarna, Örebro

Sommaren 2016 öppnades portarna till Trädgårdarna, ett vård- och omsorgsboende som är utformat för att stimulera till möten och utevistelse. Under 2017 kan ännu fler hyresgäster flytta in. Projektet är en del av Örebro kommuns satsning på ett tryggt och bra boende för äldre. Skanska har köpt marken av Örebro kommun som sedan hyr Trädgårdarna av oss.

Innovativa lösningar ger en trygg miljö för de äldre och ger möjlighet till ett socialt liv. För oss på Skanska är det fantastiskt att få jobba med Örebro kommun i detta viktiga projekt. Som samhällsutvecklare vill vi bygga något som bidrar till lite guldkant på ålderns höst. 

Start: 2014
Färdigställt: 2017 

Läs mer om Trädgårdarna

Hovstallängen, Uppsala

I centrala Uppsala har Skanska utvecklat och byggt ett nytt vårdboende. Hovstallängen har beskrivits som ett vårdboende av hög kvalitet med hotellkaraktär. Vi på Skanska tycker om att arbeta med projekt som bryter mot normerna. På så sätt är vi med och utvecklar samhället. 

Hovstallängen är ett trivsamt boende och en trevlig arbetsplats. Det centrala läget gör boendet lättillgängligt för de anhöriga. Byggnaden har en planlösning som underlättar för både boende och personal. Ett grönt tak, hållbara materialval, cykelparkering och laddningsstationer för elbilar är några av de lösningar som gör Hovstallängen till ett hållbart boende.

Start: 2014
Färdigställt: 2016 

Läs mer om Hovstallängen
Senast uppdaterad: 2020-03-20