c

Skolor

När ett område växer med fler invånare behövs även skolor. Vi på Skanska finansierar, utvecklar och bygger skolmiljöer som inspirerar elever och personal. Givetvis använder vi de senaste hållbara lösningarna.

Sveriges befolkning har passerat tio miljoner invånare och fler skolor behövs. När vi på Skanska utvecklar och projekterar en skola tar vi gärna ett större grepp. Givetvis ska elever och personal få studiero genom smarta planlösningar, ventilation, ljusinsläpp och en rad andra faktorer. Men som samhällsutvecklare vill vi även skapa en skola som andra delar av samhället kan använda. Sporthall, matsal, slöjdsalar och skolgård byggs så att de kan användas av allmänheten och föreningar efter skoldagens slut.

Hållbarhet styr alla våra projekt och är kanske extra viktigt när det gäller skolor. Smarta lösningar skonar miljön och skyddar dem som ska vistas i lokalerna. Kanske lyckas vi väcka nyfikenheten hos några av eleverna genom våra hållbara lösningar. Vi på Skanska behöver fler ingenjörer i framtiden.

Vi bygger själva skolorna tillsammans med kvalificerade underentreprenörer. Det innebär att vi kan garantera att den färdiga byggnaden håller hög kvalitet.

Skolor – en del av något större

Skanska som ansvarig projektutvecklare innebär en trygghet eftersom vi har den stora bilden klar för oss. Vi vet hur olika produkter hänger samman och vad som krävs för att en fungerande stadsdel ska växa fram. Ju mer komplexa projekt, desto roligare utmaning.

Några av våra skolprojekt

Linnéuniversitetet, Kalmar

Skanska utvecklar och bygger nytt vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Linnéuniversitetet består av två delar – östra och västra. Skanska är fastighetsägare av den östra delen. Här bygger vi tre nya hus med en total yta på 43 000 kvadratmeter, inklusive underliggande garage. En byggnad ska inrymma universitetsbiblioteket medan de övriga två inrymmer lärosalar, kontor och laboratoriesalar.

Vid den västra delen genomför vi en om och tillbyggnad av tre hus. Ytan på om- och tillbyggnaden har en ungefärlig yta på 22 000 kvadratmeter, inklusive källardel. Här ska primärt lärosalar, aulor och kontor inrymmas. När de nya universitetslokalerna står färdiga kommer de underlätta för elever och lärare som idag sitter utspridda på många olika platser i Kalmar.

Start: 2016
Färdigställt: 2020

Läs mer om Linnéuniversitetet

Vallastadens skola, Linköping

I den nya stadsdelen Vallastaden utvecklar och bygger Skanska en grundskola för 600 elever. Skanska utvecklar skolan där Linköpings kommun är hyresgäst. Vallastaden växer fram strax väster om Linköping i närheten av universitetet. Totalt planeras det för ett tusental bostäder i pågående etapp, allt från radhus till flerbostadshus där variation är ett bärande tema.

Skolan blir en profilbyggnad med hållbarhetsprofil där vi kommer att lägga stor vikt vid att skapa en god studiemiljö och en attraktiv skolgård. Skolan ska bli en mötesplats i nya området Vallastaden under och utanför skoltid. En mötesplats för lärande och gemenskap, en plats för kurs- och föreningsverksamhet och annat. 

Start: 2016
Färdigställt: 2017

Läs mer om Vallastadens skola
Senast uppdaterad: 2019-03-11