c

Lager och logistik

För att kunna erbjuda våra kunder optimala lokaler är vi med i hela processen, från idé till färdig byggnad. Vi på Skanska identifierar och erbjuder bästa läge i hela Sverige.

Vi utvecklar nya moderna lager-, logistik- och industrilokaler som bas. Därefter anpassas och finjusteras lokalen efter kundens önskemål och behov. Rätt plats för logistikanläggningen är avgörande för effektivitet och lönsamhet.

Flexibelt lagerkoncept

Vårt senaste koncept, Kubiklager, är flexibelt och anpassningsbart. Kunden hyr en yta som lätt kan anpassas till behoven. Kubiklager vänder sig till kunder som med korta ledtider behöver tillgång till nya moderna lagerutrymmen på 2 000 - 20 000 kvadratmeter, under en avtalstid på minst tre år.

Eftersom vi själva bygger och utvecklar våra lokaler, kan vi garantera att den färdiga byggnaden håller hög kvalitet.

Lager och logistik – en del av något större

Skanska som ansvarig projektutvecklare innebär en trygghet eftersom vi har den stora bilden klar för oss. Vi vet hur olika produkter hänger samman och vad som krävs för att en fungerande stadsdel ska växa fram. Ju mer komplexa projekt, desto roligare utmaning.

Exempel på logistikprojekt

DHL, Göteborg

Skanska har i tätt samarbete med DHL byggt transportföretagets nya terminal i Hisings Backa utanför Göteborg. Den moderna logistikanläggningen har många vinnare. Medarbetarna, miljön, kunderna, företaget och Göteborgs stad drar alla nytta av fördelarna med terminalen.

DHLs tidigare lokaler i centrala Göteborg var slitna och ineffektiva med stora arbetsmiljöbrister. Dessa brister skulle bli mycket dyra att åtgärda. Verksamheten behövde dessutom flytta på sikt på grund av miljöskäl och eftersom marken behövs för utveckling av Göteborgs stadskärna. Nyttan för kunderna är främst effektivare gods- och pakethantering, vilket gör att godset kommer fram snabbt, helt och rent.

Senast uppdaterad: 2017-04-10