c

Infrastruktur

En ny stadsdel behöver vägar, broar och kollektivtrafik. Vi på Skanska finansierar, utvecklar och bygger infrastruktur som ger den smidigaste lösningen för de som bor och arbetar i städerna.

Skanska utvecklar och bygger vägar, broar, cykel- och gångvägar, spårvägar, busshållplatser och allt annat som behövs i en stadsdel. Resan ska vara smidig oavsett om du reser med bil, kollektivtrafik, cykel eller väljer att gå.

Vi på Skanska levererar lösningar som är kostnadseffektiva, säkra och hållbara. Målet med alla våra infrastrukturprojekt är att underlätta för dem som bor och jobbar i staden.

Resan genom själva byggprocessen blir smidig tack vare vår erfarenhet av komplexa stadsutvecklingsprojekt. Vi levererar projekt av hög kvalitet och arbetar med hållbara lösningar. Avancerade projekt som Slussen eller Öresundsbron innebär spännande utmaningar.

Infrastruktur – en del av något större

Skanska som ansvarig projektutvecklare innebär en trygghet eftersom vi har den stora bilden klar för oss. Vi vet hur olika produkter hänger samman och vad som krävs för att en fungerande stadsdel ska växa fram. Ju mer komplexa projekt, desto roligare utmaning.

Några av våra infrastrukturprojekt

Flemingsberg

I Flemingsberg utanför Stockholm utvecklar Skanska en ny regional stadsdel med blandad bebyggelse. Här utvecklar och bygger vi hyreslägenheter, handel, ett torg och ett sportcenter. Stora infrastrukturarbeten utförs även inom stadsutvecklingsområdet.

Vi kallar den nya stadsdelen för en kunskapsstad eftersom den blir en mötesplats för studenter och forskare. Men även för att vi samlar och använder kunskap om grönt byggande. Målet är att Flemingsbergsdalen ska bli en ny stadsdel med fokus på miljö, hållbarhet, hälsa och kunskap.

Start: 2014
Färdigställt: 2017

Barkarbystaden, Järfälla

Skanska har en viktig roll i utbyggnaden av den expanderande stadsdelen Barkarbystaden norr om Stockholm. Barkarbystaden knyts ihop med Veddesta via den nya Veddestabron som Skanska utvecklar och bygger delar av. I brons förlängning skapar vi även tre kvarter med infrastruktur, bostadsrätter, hyresrätter, centrumverksamheter, kontor och hotell som byggs i direkt anslutning till vägområdet med parkeringshus under vägbanan.

För att skapa en attraktiv miljö med stadskvaliteter ville Järfälla kommun samarbeta med en aktör som klarar att leverera helheten med infrastruktur, bostäder och kontor. Ett annat viktigt kriterium var att klara den höga utbyggnadstakten i Barkarbystaden. Vi på Skanska är stolta över att Järfälla kommun valde oss. Tidigare har vi byggt bostäder och en skola i Barkarbystaden.

Start: 2018
Färdigställt: 2022

Senast uppdaterad: 2019-05-17