c

Handel

Vi på Skanska utvecklar attraktiva, levande handelsplatser med en bra blandning av olika aktörer. Vi vill se din verksamhet blomstra och locka många besökare till området.

Vi kan se till att du får precis de möjligheter du önskar – i bästa möjliga läge för just din butik.

Eftersom vi själva bygger våra lokaler, kan vi garantera att den färdiga byggnaden håller hög kvalitet.

Handel – en del av något större

Skanska som ansvarig projektutvecklare innebär en trygghet eftersom vi har den stora bilden klar för oss. Vi vet hur olika produkter hänger samman och vad som krävs för att en fungerande stadsdel ska växa fram. Ju mer komplexa projekt, desto roligare utmaning.

Senast uppdaterad: 2017-04-20