c

Visby domkyrka, Visby, stenkonservering

Den medeltida kyrkan i Visby är ett uppdrag som vi är mycket stolta över. Här fick vi visa upp vår expertis inom stenkonservering. Fasadrenoveringen påbörjades 2013 och slutfördes 2015.

Kyrkans äldsta delar är från slutet av 1100-talet, den har sedan byggts ut i olika omgångar. I vårt uppdrag ingick att bevara så mycket originalsten som möjligt i fasaden. Ambitionen var inte att renovera kyrkan till ursprungligt skick, utan bevara den utifrån dagens status.

Tålamod och kunskap krävs

Den gotländska kalkstenen konserverades och tekniskt dåliga fogar ersattes med nya. Vi använde traditionella material i all fogning och lagning. Inga ändringar eller tillägg fick göras. Arbetet krävde noggrannhet, tålamod och kunskap om konserveringsmetoder.

En viktig del av arbetet var att säkra stenar genom att limma ihop dem eller använda klamrar. Det finns annars en risk att stenar ramlar ner och skadar någon. Vi rengjorde även stenarna, satte om sten och bytte ut ett fåtal som var kraftigt söndervittrade.

Smidigt projekt med gott resultat

Vi på Skanska fick jobbet tack vare våra erfarna stenkonservatorer som kunde garantera ett bra resultat. Alla tre etapper utfördes smidigt och Svenska kyrkan var nöjd med vårt jobb.

Korta fakta om referensen

Projektnamn: Visby domkyrka
Ort: Visby
Kund: Svenska kyrkan
Start (år): 2013
Färdigställt (år): 2015

Senast uppdaterad: 2017-01-31