c

Vadstena slott, Vadstena, stenkonservering

Vadstena slott byggdes som försvarsanläggning av kung Gustav Vasa 1545. Slottet är klassificerat som ett statligt byggnadsminne, vilket innebär att byggnaden inte får försämras, byggas om eller rivas. Det innebar ett stort ansvar för oss som arbetade med renoveringen.

Bevara en historisk byggnad

Etapp 1 av fasadrenoveringen påbörjades 2014 och omfattade all sten på västra fasadens gavelröste. Vi avslutade arbetet med denna fas 2015. Borghamnskalkstenen konserverades och tekniskt dåliga fogar ersattes med nya.

Uppdraget var att konservera fasaden, inte renovera den. Vi har inte bytt några stenar i fasaden, i stället har all sten konserverats. Det innebär att vi inte byter ut fasaddetaljer som är lite slitna. I stället bevarar vi statusen och säkrar stenarna så de inte faller ner. Säkringen skedde genom att vi limmade stenarna eller använde klamrar. Ett mindre torn ingick i uppdraget.

Vackra dekorationer

På Vadstena slott finns många gamla stenskulpturer och stenreliefer som vi har konserverat. Arbetet kräver djup kunskap om stenkonservation eftersom inga misstag får göras. Vårt arbete är att bevara de vackra detaljerna till eftervärlden.

Högsta betyg för vårt arbete

Den som jobbar med stenkonservering behöver ha mycket tålamod för att spara och bevara alla delar i fasaden. Det är ett arbete som kräver utbildning, erfarenhet och yrkesstolthet. Statens fastighetsverk har gett oss option på etapp två av arbetet med Vastena slott, vilket vi tolkar som ett gott betyg på genomfört arbete.

Korta fakta om referensen

Projektnamn: Vadstena slott             
Ort: Vadstena
Kund: Statens fastighetsverk
Start (år): 2014
Färdigställt (år): 2015

Senast uppdaterad: 2017-01-31