c

Rosenbad, Stockholm, stenkonservering

Rosenbad är regeringens hemvist i centrala Stockholm. Den vackra fasaden från 1902 var i behov av upprustning och vi fick uppdraget att renovera stendetaljer.

Renoveringen av fas 1 påbörjades 2014 och avslutades 2015. Den omfattade alla kalkstensdetaljer i den västra fasaden, delar av den södra fasaden och det sydvästra tornet. Statens fastighetsverk planerar att renovera resten av fasaden vid ett senare tillfälle.

Tornen demonterades sten för sten

När arbetet påbörjades, visade det sig att tornet var i sämre skick än väntat. Ovanpå det stora tornet sitter fyra små tornen som är drygt två meter höga. I dessa mindre torn satt stenarna inte i ursprungligt läge, vilket innebar att vi fick demonterade dem sten för sten. Det var projektets svåraste moment eftersom inga stenar fick skadas.

Varje torn består av 60 stenblock som vi plockade ner genom att såga av klamrorna (armeringsjärnen) och försiktigt flytta stenarna. De transporterades sedan till vår verkstad.

Unik kompetens

En del av stenarna kunde inte återanvändas. Våra stenhuggare dokumenterade varje sten för att kunna göra schabloner och hugga nya block. Det är en ovanlig kompetens i Sverige som uppskattas av våra uppdragsgivare. Vi konserverade de stenar som var i tillräckligt bra skick. Därefter monterade vi varsamt tornen igen med klamror och bra material. Tekniskt dåliga fogar ersattes av nya.

Statens fastighetsverk var nöjd med vårt jobb och det har lett till fler uppdrag. Vår förhoppning är att vi även får jobba vidare med nästa fas av Rosenbad.                                                               

Korta fakta om referensen

Projektnamn: Rosenbad
Ort: Stockholm
Kund: Statens fastighetsverk
Start (år): 2014
Färdigställt (år): 2015

Senast uppdaterad: 2017-01-31