c

Ljunglöfska slottet, Bromma, stenkonservering

Vackert beläget vid vattnet ligger Ljunglöfska slottet. Vårt uppdrag innebar fasadrenoveringen som omfattade all sten på slottets samtliga fasader med entréer och balkonger. Projektet påbörjades 2013 och slutfördes 2014.

Gammalt blir som nytt – men i ursprunglig stil

Ljunglöfska slottet stod klart 1893 och är en av de få byggnader i Stockholmsområdet som har kvar sin originalfasad. Inga moderniseringar har skett och inga detaljer har tagits bort under åren. Stenbyggnaden är i fyra våningar och byggstilen beskrivs som kontinental spansk-portugisisk med element av nybarockstil.

Vi konserverade övedsandstenen och gjorde stora rekonstruktioner. Tekniskt dåliga fogar ersattes av nya. Vi utförde även omfattande stenbyten där stenen var kraftigt vittrad.

Hantverk som kräver precision

En viktig del av vårt arbete var de fina sandstensdetaljerna. Byggnaden är rikt utsmyckad med skulpturer, reliefer och gesismer. De detaljer som var i sämst skick har våra bildhuggare arbetat med. Nya detaljer har skapats med stor precision och noggrannhet.

Bildhuggning är ett hantverk som få personer i Sverige bemästrar. En viktig anledning till att vi fick uppdraget var att vi kunde erbjuda denna kompetens.

Korta fakta om referensen

Projektnamn: Ljunglöfska slottet
Ort: Bromma
Kund: Stena fastigheter
Start (år): 2013
Färdigställt (år): 2014

Senast uppdaterad: 2017-01-31