c

Fler referenser inom stenkonservering

Vi har gjort många omfattande projekt inom stenkonservering. Här hittar du några av dem.

Exempel på utförda arbeten stenarbeten

Tändstickspalatset, Stockholm
Demontering och återmontering av innergårdens stenbeläggning och fontän
Midroc 2009-2010

Kv Poppeln 3, Engelbrektsgatan, Stockholm
Renovering av balkonger, demontering-betongarbete-nyhuggning-montering
Brf 2011

Tyska kyrkan, Stockholm
Nyhuggning och montering av sten i fasader och grindstolpar
Tyska S:ta Gertruds församling 2010-2012, 2015

Södra Bancohuset, Stockholm
Nyhuggning och montering av sten
Statens Fastighetsverk 2012-2013

Näsby slott, Täby
Renovering av balustrad och trappor
Newsec 2013,2014

Berga slottsmur, Haninge garnison
Rekonstruktion av kallmur
Fortifikationsverket 2014, 2015

Näsby slott, Täby
Renovering av trappor i park samt stenbyte på fontän i park
Newsec 2015

Institut Mittag-Leffler, Djursholm
Nyhuggning och montering av sten
Kungliga vetenskapsakademien 2015-2016

Pumpstocken, Birger Jarlsgatan 15
Nyhuggning och montering av sten
Hufvudstaden 2015-2016

Kungliga Dramatiska Teatern
Nyhuggning och montering av sten
Statens fastighetsverk 2016

Sumpen, Stureplan 15
Nyhuggning och montering av sten
SEB 2016

Exempel på utförda arbeten konservering

Historiska museet, Stockholm
Renovering av putsornament i fasad
Statens Fastighetsverk 2009

Västerås Domkyrka
Konservering av sten i vapenhus och orgelläktare samt lagning av puts
Västerås Kyrkliga samfällighet 2011

Kornhamnstorg 49, Stockholm
Konservering av sten i gavelröste och fasad
Byggnadsfirma Olof Lindgren 2012

Tyska kyrkan, Stockholm
Konservering och restaurering av tegel, sten puts och plåt och grindstolpar
Tyska S:ta Gertruds församling 2010-2013, 2015

Södra Bancohuset, Stockholm
Konservering av sten i fasad
Statens Fastighetsverk 2012,2013

Turinge kyrka, Dahlbergska gravkoret, Nykvarn
Konservering av sten
Turinge-Taxinge församling 2012

Ljunglöfska villan, Bromma
Konservering av sten i fasad
Stena fastigheter 2013-2014

Centralposthusets torn, Stockholm
Konservering av sten
Statens Fastighetsverk 2013

Kv Brunkhalsen, Stockholm
Konservering av sten i fasad
Statens fastighetsverk 2014

Gyllene salen, Stockholms stadshus
Valda väggytor i mosaikrengöring-lagning
Stockholms stad Fastighetskontoret 2014

Institut Mittag-Leffler,Djursholm
Konservering och renovering av sten
Kungliga vetenskapsakademien 2015-2016

Katolska Domkyrkan, Stockholm
Konservering och renovering av konststen
Katolska Domkyrkoförsamlingen 2016

Pumpstocken, Birger Jarlsgatan 15
Konservering och renovering av sten
Hufvudstaden 2015-2016

Sumpen, Stureplan 15
Konservering och renovering av sten
SEB 2016

Martebo och Etelhem kyrka, Gotland
Konservering av stenportaler
Samfälligheten Gotlands kyrkor 2016

Senast uppdaterad: 2017-04-11