c

Spännarmering

Vi genomför stora och komplexa spännarbeten men också mindre projekt med snabb igångsättning. Genom spännkraft förbättrar vi betong och geokonstruktioner.

Vi har lång erfarenhet av spännarmering och använder oss av flexibla lin- och stångsystem och övergångskonstruktioner av hög kvalitet. Genom att använda högvärdigt stål får man resultat som är tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga.

Vi har licens för VSL spännsystem i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

Internordisk Spännarmering AB är en del av Skanska Sverige, ett helägt dotterbolag som verkar i hela Norden.

Vår verksamhet omfattar:

 • Utförande av spännarmering i hus, broar, cisterner och kraftverk.
 • Utförande av efterspända jord- och bergstag för betongfundament och olika geotekniska konstruktioner.
 • Utförande av cement- och keminjektering.
 • Utförande av betongsprutning som förstärkning av berg, slänter med mera.
 • Försäljning och reparationer av övergångskonstruktioner.
 • Försäljning av brolager, samt olika typer av stag och egentillverkade foderrör av stål.
 • Lyftning eller sänkning av tunga konstruktioner.
 • Uthyrning av specialutrustning.
 • Projektering.
 • Försäljning av material.

Tjänster

Vi erbjuder en mängd tjänster till våra kunder. 

Spännarmering av hus

Vi projekterar och utför spännarmering i huskonstruktioner med GWS samt VGA stag, oinjekterade spännkablar och injekterade spännkablar.

Exempel på hus där platsgjutna och efterspända betongstommar med fördel kan tillämpas är:

 • Parkeringsdäck och parkeringshus.
 • Kontor och bostäder.
 • Gårdsbjälklag, loftgångshus och terrasbjälklag.
 • Varuhus och industrier.
 • Skolor och sjukhus.

Spännarmering av cisterner och LNG-tankar

Vi har lång och gedigen erfarenhet inom spännarmerade efterspända cisterner där vi kan bidra från teknisk lösning, produktval samt utförande med allt som gäller spännarmering från början till slut.

LNG-tankar är en konstruktion som ska utstå stora påfrestningar, temperaturer så väl som laster. Detta medför höga krav på konstruktionens lastkapaciteter och gör spännarmering till en av de mest vitala delarna i LNG tankar.

Spännarmering av kraftverk

När det kommer byggnationer av anläggningar som står för Nordens el-produktion gör vi allt från bergsförankringar till spännarmerade betongkonstruktioner.

Vi använder bergförankringar för att minska mängden slakarmering samt mängden betong. Det befintliga berget används som motvikt och minskar storleken samt vikt på fundamentet.

Vattenkraft

Vi genomför förstärkningar av gamla kraftverk där sprickor uppstått i dammen. Vi gör även renoveringar eller nybyggnationer av stödmurar för att klara högre påfrestningar.

Kärnkraft

Vi utför kraftkontroller för att säkerställa att kärnkraftverkets byggnad är i fint skick. Utöver de standardiserade systemen har vi systemlösningar för att kunna utföra kraftkontroller efter byggtiden, detta sker i ett nära samarbete mellan oss och våra klienter för att säkerställa kvalitativ produkt. 

Spännarmering av broar

När det kommer till broar kan vi hjälpa dig med allt du önskar.

Bergsförankringar av landfästen

Vid lansering av broar måste pelaren ta laster från sidan, något de inte är konstruerade för. Genom att bergförankra fundamenten tar spännarmeringen över de laster och för det till berget. Kan utföras direkt emot berg eller i kombination med rörpålning i de fall fundamenten kräver pålning.

Efterspända broar

Utökade spännvidder med ingjutna spännkablar- VSL multikablar medför längre spann och därigenom färre pelare till broarna. Spännarmeringen ligger i en sinuskurva med högpunkt vid stöd och vid lågpunkt i mitten av spannet. Då armeringen spänns lyfter betongen vid i spannet vilket motverkar momentet och man kan beräkna bron med minskad nedböjning och därigenom som osprucken.

Sned- samt hängkabelbroar

Utökade spännvidder med VSL snedkabel samt hängkabel medför längre spann och därigenom färre pelare till broarna. Spännarmeringen utgår ifrån Pylontopp till pylontopp med hängare vid en hängkabelbro eller från pylon till farbana vid snedkabelbro.

Lyft av tunga konstruktioner

Vi kan hjälpa er med lyft av tunga konstruktioner. Det kan bland annat handla om brolyft i samband med byte av brolager eller formsänkning vid brobygge. Vi har en stor variation av domkrafter.

Reparation och underhåll av övergångskonstruktioner

Vi erbjuder reparationer och underhåll av övergångskonstruktioner, där vi har en mångårig erfarenhet av Maurer-fogar. Det allra vanligaste är tätprofilsbyten där vi antingen byter ut hela fogbandet eller lyfter upp där skadan inträffat för att sedan byta ut den skadade delen med nytt gummi.

Ett annat vanligt arbete är reparation av profilstålet som kan ha fått skador vid exempelvis snöröjning. Här kapar vi bort den skadade fogen för att sedan svetsa dit en ny kloprofil.

Senast uppdaterad: 2017-03-20