c

Krossverksamhet i Gungviken, Nacka

Skanska Industrial Solutions har anmält att få ta emot och bearbeta bergmaterial vid Gungviken i Nacka, upp till max 600 000 ton bergmaterial per år i tio års tid. Ärendet hanteras för närvarande av Mark- och miljödomstolen.

Verksamheten ska framför allt ta emot bergmaterial från närområdet. Mottaget berg kommer att bearbetas och återvinnas som byggmaterial i främst lokala byggprojekt. Förädlat berg är ett viktigt byggmaterial som behövs vid en rad olika typer av byggprojekt, allt från vägbyggen och husgrunder till dränering kring avloppsrör.

Korta transporter och återvinning bidrar till hållbar utveckling

Vid vissa omfattande byggprojekt, som exempelvis den kommande tunnelbaneutbyggnaden i Nacka, frigörs stora mängder bergmaterial vid byggprocessen. Detta bergmaterial behöver tas om hand. Korta transporter till bearbetningsplatsen håller nere koldioxidutsläppen. Att jobba med förädling av befintligt bergmaterial har ytterligare en viktig miljöaspekt och det är att bidra till utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Alternativet till att ta till vara så kallat entreprenadberg är att bryta jungfruligt berg

Noggrant reglerad verksamhet

Skanska har stor erfarenhet av att ta emot och bearbeta bergmaterial, och denna typ av verksamhet är mycket noggrant reglerad. Exempelvis finns riktlinjer för hur mycket verksamheten får bullra. Skanska har under åren arbetat fram flera lösningar som möjliggör krossning nära bostäder och verksamheter. Bland annat är krossmaskinen i Gungviken planerad att stå inne i ett ljuddämpande tält och området kommer att skärmas av med bullerdämpande upplag och containrar. Tältet begränsar också spridningen av damm. Krossen är avsedd att vara i drift under dagtid på vardagar.

 

Senast uppdaterad: 2020-05-18