c

Tankbeläggning

Tankbeläggning är en miljövänlig och mindre kostsam beläggningsmetod med produktion på plats. Tankbeläggning är ett samlingsnamn för flera olika beläggningar som utförs med en kall beläggningsmetod.

Tankbeläggningen produceras ute på plats. På så sätt slipper man flera led i produktionen jämfört med konventionell beläggning.

På Skanska är vi experter på tankbeläggning. Vi belägger varje år cirka sex miljoner kvadratmeter åt bland annat Trafikverket, kommuner och vägföreningar. Privata beställare hjälper vi gärna med vår expertis där vi tar fram ett förslag tillsammans utifrån krav och önskemål.

Tankbeläggning innefattar

Ytbehandling
Ytbehandling är en underhållsbeläggning där man förlänger livslängden på vägen samtidigt som man får en ny slityta. Med denna metod kan man rädda många vägar från större insatser om det utförs i tid.

Indränkt makadam
Indränkt makadam finns i flera olika utförande. Det går att lägga på redan belagd väg eller som en ny beläggning på en grusväg. Det är en kostnadseffektiv beläggning som är flexibel och ökar bärigheten.

Försegling i olika varianter
Försegling är en underhållsbeläggning som förlänger livslängden på vägen om den görs när vägen är i behov av ett tillskott av bindemedel. Vid försegling kryper bitumenet ner i vägen och binder ihop befintligt material.

Förarbeten
Beroende på vägens förutsättningar på kan det krävas olika förarbeten innan man belägger.

Infräsning/djupfräsning
Infräsning av grovfraktion används ofta om vägkroppen är förhållandevis dålig och för att höja bärigheten på vägen.

Bärlagerjustering
Justering innan beläggning för att höja bärigheten och för att jämna ut ojämnheter. Ett alternativ när det exempelvis bara är bitvis som vägen är sämre.

Kantskärning
Genom kantskärning tar vi bort organiskt material och till viss del matjord inför beläggning.

Snabellagning
Snabellagning använder vi innan ytbehandling om vägen har några få stora sprickor.

Senast uppdaterad: 2022-02-22