c

PostNord TPL i Warehouse Väla: Nav för effektiv e-handel

Snabbt växande e-handel ställer höga krav på smarta lager och framåtlutad logistik. I Helsingborg har Skanska utvecklat PostNords nya terminal för mellanlandning av allt från hundmat till sportartiklar, på väg ut till kunder över hela världen.

Lagerutrymme PostNord
1 av 5 Allt fler företag vill ta hjälp med lager, logistik och transport för sin e-handel. PostNord TPL:s nya lokaler möter den växande e-handelns högt ställda krav.
VD Håkan Lindberg i PostNords lager
2 av 5 ”Det gäller att hänga med de kunder som växer – att kunna vara så flexibel som de kräver”, resonerar PostNord TPL:s Håkan Lindberg.
Medarbetare i kontoret i PostNords lager i Väla
3 av 5 Håkan Lindberg med Charlotte Tuvesson och Madeleine Persson, som båda arbetar inom KMS, kvalitet, miljö och säkerhet, i ljus och luftig arbetsmiljö.
VD och lagerarbetare i PostNords lager i Väla
4 av 5 Jonathan Fasth Hall, lagerarbetare, och Håkan Lindberg, regionchef, springer på varandra mellan hyllorna.
Truck och paket i PostNords lager i Väla
5 av 5 Truckar når högt och lågt. E-handeln i Sverige växte med 23 procent i juni 2020, jämfört med juni året innan, enligt siffror från E-barometern.

Helsingborg har en lång tradition som handels- och logistikstad i Sverige. Här finns de stora hamnarna, liksom korsningen mellan E6 och E4. Tidsmässigt tar det ungefär lika lång tid att ta sig härifrån till Oslo som till Stockholm och Hamburg. I takt med att e-handeln ökat explosionsartat de senaste åren är det med andra ord inte konstigt att det är just här de nya logistikterminalerna poppar upp som svampar ur marken.

På Grustagsgatan i Väla södra industriområde ligger det senaste tillskottet: PostNord TPL Warehouse med lokaler på 30 000 kvadratmeter.

Vi gör ett besök under en av sensommarens allra varmaste dagar. Utomhus mäter termometern 30 grader, men innanför dörrarna är luften sval i ljusa, luftiga lokaler.
Regionchef Håkan Lindberg välkomnar med orden:

– Här är väldigt trivsamt!

Och fortsätter:

– Lokalerna är väl utformade och det är hög kvalitet på materialen. Så här några månader in i verksamheten kan vi konstatera att allt fungerar som det ska.

Outsourcing av logistikverksamhet

Skanska äger marken och har byggt och utvecklat anläggningen, som stod inflyttningsklar i februari i år, bara veckor innan coronapandemin bröt ut med full kraft.

– Krisen har påverkat oss alla i någon mån. Några av våra kunder drabbades hårt, bland annat en stor dansk sportkedja eftersom många danska köpcenter stängde igen. Samtidigt hade vi andra kunder som började sälja som aldrig förr – framför allt en djurfodertillverkare och ett företag som säljer handsprit, säger Håkan Lindberg.

Håkan själv och ett par kollegor startade upp verksamheten inom ett mindre logistikföretag för drygt 25 år sedan. Sedan dess har företaget vuxit och köpts upp två gånger – senast 2012 av PostNord. Idag är PostNord TPL Nordens största TPL-företag med en total omsättning på 2,5 miljarder och enheter över hela Sverige.

– Begreppet tredjepartslogistik, TPL, bygger i grunden på att andra företag outsourcar hela eller delar av sin logistikverksamhet. Som regel ingår alltid lagerhållning, plock och pack, in- och utleveranser. Vi arbetar dessutom med ett stort utbud av olika tilläggstjänster, bland annat fotografering av produkter, ompackning, prismärkning och kundservice, säger Håkan Lindberg.

Han visar runt i de enorma lagerlokalerna där truckar kör runt i lämmeltåg mellan rader av varor och hyllplan som sträcker sig upp mot taket. Mycket av verksamheten är automatiserad, alla varor plockas till exempel med hjälp av datorer. I en mindre avdelning sker paketering och prismärkning av beställda varor, en våning upp finns en fotostudio där man sköter fotografering av alla varor åt en kund.

Stor satsning på affärsgrenen tredjepartslogistik.

Inför utvecklingen av lokalerna lyfte PostNord i dialogen med Skanska vikten av ett så kallat entresolplan, det vill säga en andra, ”öppen” våning, som ett loft.

– Detta för att maximalt utnyttja den yta som finns ovanför in- och utleveransytan, det vill säga där man placerar de pallar som är på väg in eller ut ifrån lagret, beskriver Håkan.

Eftersom PostNord TPL:s lager är 11 till 12 meter högt i tak skulle man förlora värdefull lagerkapacitet om inte rymden ovanför den ytan utnyttjades.
PostNord-koncernen har de senaste åren satsat stort på affärsgrenen tredjepartslogistik. Bara i Helsingborg finns idag fem anläggningar, där Warehouse Väla är den senast färdigställda terminalen.

– Vi etablerar oss i geografiskt viktiga positioner. Helsingborg är en sådan plats där vi funnits under många år. Att vi fortsätter växa här och på andra platser tror jag framför allt är kopplat till att vi erbjuder högeffektiva, kvalitetssäkrade processer som kan skapa mervärden för våra kunder, säger Håkan Lindberg.

Flexibilitet och tilläggstjänster

De senaste tio åren har PostNord TPL:s omsättning ökat i snitt med 15 procent varje år och även om en del kunder har drabbats negativt av coronapandemin, tycks trenden inte brytas.

– Även om den här typen av logistikverksamhet har funnits ända sedan 1970- och 80-talen, har den vuxit under den senaste tiden, främst tack vare e-handelns intåg. Därtill har vi nu under pandemin sett ett förändrat köpmönster där allt fler upptäcker näthandelns fördelar – att köpa sina varor på nätet och få dem levererade direkt hem.

Henrik Ahnström, chef för projektutveckling på Skanska Fastigheter, tror att behovet av stora logistikfastigheter kommer att öka ytterligare framöver.

– Utöver att e-handeln växer ser vi att allt fler företag vill kunna prioritera att lägga tid och resurser på sin egen kärnverksamhet istället för att lösa sin logistik. Det är en nisch som fyller ett behov på marknaden, säger han.
Huvudsakligen är det tredjepartslogistikföretagens flexibilitet som lockar många.

– Företagen upprättar avtal med PostNord där de kan växa och minska utifrån behov – och betalar bara för den yta de använder.

Detta i sig kan också vara en utmaning för tredjepartslogistikföretagen.

– Vi får allt fler konkurrenter och här gäller det att hänga med de kunder som växer – att kunna vara så flexibla som de kräver, säger Håkan Lindberg.

Just därför är det viktigt att utveckla tilläggstjänsterna, menar han.

– Vi breddar hela tiden utbudet, eller i alla fall servicenivån. Vi har kunder som har outsourcat hela sin kundservice till oss. Samtidigt behöver vi veta vilka bollar vi ska satsa på, en del kunder visar sig efter ett tag ha fel affärsidé.

Krav på snabba leveranser

För Skanskas del är terminaler för tredjepartslogistik av stort intresse, där man gärna vill vara med och hjälpa till med att utveckla och leverera nya lösningar åt marknaden.

– Egentligen är det tämligen enkla byggnader rent fysiskt, det handlar om att skapa effektiva volymer. Men framöver tror jag att automationsgraden kommer att öka för att få ned kostnaderna ytterligare för logistiktjänsterna, det kommer att bli mer komplext, och där tror jag att vi kan hjälpa till ytterligare, säger Henrik Ahnström.
Han lyfter det täta samarbetet mellan Skanska och PostNord TPL som avgörande i utformandet av lokalerna.

– Det krävs alltid att vi jobbar väldigt tätt och nära för att lyckas. För vår del handlar det om att lära känna vår motpart, att vara intresserade på riktigt, bygga relationer och hjälpa dem att lyckas – och det tror jag att vi är bra på.

Henrik Ahnström tror att placeringen kan bli en utmaning i framtiden – kravet på snabba leveranser skapar en efterfrågan på att den här typen av byggnader placeras närmare stadskärnorna.

– Idag har vi ett litet problem i att alla vill ha den här servicen, det ska funka smärtfritt och helst vara gratis – men få vill se lastbilar eller större lager i våra städer.

Henrik Ahnström beskriver att arbetet för att hitta fram till lyckade sådana lösningar pågår för fullt inom Skanska.

– Ett alternativ skulle kunna vara anläggningar under mark i våra städer, för att nämna en av flera kreativa idéer hos oss på Skanska.

Text Hanna Grosshög Foto Erika Weiland

Senast uppdaterad: 2020-10-26