c

Piren 2 i Göteborg - Rum för framtidens teknik

Kontorshuset Piren2 på Lindholmen i Göteborg har specialanpassats för att bana väg för framtiden. Här ser företaget Zenuity till att självkörande bilar snart hör till allas vår vardag.

Andreas Melby, Skanska projektledare för Piren2 har arbetet tätt med Zenuity för att tillgodose önskemål och behov gällande teknik och planlösning

Måsarna flyger över hamninloppet i Göteborg. Färjan som för tio minuter sedan lämnade Stenpiren i centrala staden på andra sidan älven, lägger till vid Lindholmskajen. Härifrån är det bara en kort promenad till det av Skanska utvecklade kontorshuset Piren2. Gångstråket skär genom universitetsbyggnader och teknikföretag som samlats på det gamla varvsområdet.

– Lindholmen är ett spännande område med många högteknologiska företag på liten yta. För oss är det en bra strategisk placering. Vi vill vara en del av det kluster av företag och forskning som finns här, säger Hampus Ahlqvist, projektchef på Zenuity.

Under hösten 2016 presenterade Volvo Cars och Autoliv sina planer på att bilda ett nytt utvecklingsföretag. Tanken är att kombinera de två varumärkenas styrkor. Autoliv, som är världsledande inom bilsäkerhet, bidrar med starka komponenter som radar och kameror, och Volvo Cars lägger till sin kunskap om hur man bäst integrerar den nya tekniken i bilarna och säkerställer lösningar som tillgodoser de behov bilister har i verkliga trafiksituationer.

Samtal inleddes tidigt med Skanska

Ungefär samtidigt som det då namnlösa företaget först började omnämnas, inledde man samtal med Skanska om möjligheter till lokaler i huset Piren2 på Lindholmen.

– Redan på ett tidigt stadium visste vi att vi ville hyra hela fastigheten. I dag har vi 300 anställda men inom en relativt snar framtid kommer den siffran att ha fördubblats. Med vår verksamhet har vi också unika krav på att kunna testa och verifiera tekniken nära våra
utvecklare, så vi ville inte ha ett färdigt hus utan behövde vara med och styra planlösningarna, säger Hampus Ahlqvist.

Att företaget skulle förlägga sitt huvudkontor till Lindholmen var bestämt från början, berättar Hampus Ahlqvist. Göteborg har en stark historia inom bilutveckling och de flesta av det nya bolagets anställda kommer från Volvo Cars, lägg därtill att området ligger nära Volvo Cars egen testslinga och Lindholmens tydliga inriktning mot teknik- och fordonsindustrin.

Speciallösningar krävdes

För att Piren2 skulle leva upp till Zenuitys krav, krävdes en del speciallösningar och ombyggnationer av det som då redan stod klart. Andreas Melby är Skanskas projektledare för Piren2.

– När vi började diskussionerna med Zenuity stod huset på plats och vi hade gjort vissa invändiga arbeten. Nu fick vi börja projektera för helt nya lokaler. Men vi har hela tiden jobbat tätt tillsammans och vi har haft stor förståelse för varandra.

Ett exempel är att det på tre av de åtta våningsplanen finns inglasade testlokaler som kräver väldigt hög kylkapacitet och mycket ström. För att klara detta har Skanska ökat kylanläggningens och elsystemets kapacitet för att kunna täcka hyresgästens behov.

– Vi försöker alltid att dimensionera våra hus så att det finns marginaler för att i ett senare skede kunna handskas med denna typ av utmaningar. I det här fallet har vi verkligen fått utnyttja den extra kapacitet som huset har, säger Andreas Melby. Eftersom Zenuitys kunskap och utveckling bygger på programvara har bolaget behov av ett betydligt större serverrum än en vanlig kontorsverksamhet.

– Vi har arbetat mycket för att serverrummet ska klara dels servrarnas vikter, dels att kylkapaciteten klarar att ta hand om värmen servrarna avger, konstaterar Andreas Melby.

Attraktiv del av Göteborg

Piren2:s närmaste granne är SAS Radissonhotellet som även det har byggts av Skanska.

– Hotellet stod klart 2013. Vi kände då att området verkligen var på gång och att det fanns ett stort behov av nya kontorslokaler här ute,
att det var något värt att satsa på. Nu har huset hyrts ut till Zenuity och sålts till fastighetsbolaget Platzer Fastigheter innan det är färdigbyggt.
Det säger en hel del om hur attraktivt Lindholmen är, säger Andreas Melby.

När Zenuity flyttade in i juni, var endast de tre översta våningarna helt färdigställda. Den mörka tegelfasaden kan tyckas stå i skarp kontrast till SAS Radisson-hotellets fasad av glas och stål men bägge huskropparna har rundade ytterhörn vilket får dem att matcha varandra.

– Vi ville spegla hotellet som redan låg här och samtidigt göra något helt annat, säger Andreas Melby.

Han påpekar särskilt detaljerna i inredningen och har genom hela byggfasen haft som mantra att inget är bättre än den minsta detaljen.

Från det att det blev klart vilken hyresgästen skulle bli engagerade sig Andreas Melby i att ge de byggnadsarbetare som konkret skulle förverkliga Piren2 bästa förutsättningar för att få insikt i Zenuitys behov och visioner.

Inredning som ska väcka nyfikenhet

Wingårdh arkitektkontor i Göteborg står bakom materialval och inredning. Från en takterrass på 300 kvadratmeter har man utsikt över hela Göteborg.

Ett år efter de första diskussionerna med Skanska har Zenuity börjat etablera sin verksamhet i de nya lokalerna och Hampus Ahlqvist hoppas
att alla som stiger in genom dörrarna genast ska känna att detta är en byggnad där det sker ett banbrytande utvecklingsarbete.

– Inredningen och utformningen ska väcka nyfikenhet. Därför är våra labb bakom glas så att de ska bli en naturlig del av kontoret för alla. Närhet och tillgänglighet är viktigt för oss. Vi är ett nystartat bolag där två företagskulturer kommer att växa samman till en enda. Kontoret
på Lindholmen kommer att bli en del av detta och är därför en viktig kulturbärare för oss, säger Hampus Ahlqvist.

Text: Görrel Espelund

Senast uppdaterad: 2017-11-17