c

Park49 i Göteborg: Kontor och modern mötesplats

Västsvenska Handelskammaren fick sina lokaler specialritade för flexibla möten och helheten blev så lyckad att arkitekterna själva flyttade in. Göteborgs nya kontorshus Park49 har en stark attraktionskraft för möten i ett grönskande city.

Ledorden för kontorshuset Park49 i Göteborg är vatten, grönska, hållbarhet – och att skapa möten mellan människor.

– När vi flyttade hit halverade vi vår kontorsyta, men dubblade mängden kvadratmeter för möten, berättar Caroline Domeij, chef för möten och event på Västsvenska Handelskammaren, en av husets allra första hyresgäster. 

Caroline Domeij var projektledare för Handelskammarens lokaler och flytt. 

– Vi är en medlemsorganisation med över 2 700 medlemsföretag och hela vår verksamhet går ut på att skapa möten. Mellan personer i våra nätverk, mellan våra medlemsföretag och mellan näringsliv, akademi och politik. För att skapa möten behöver du en plats som är planerad för det, inte för att människor ska sitta ensamma inne i kontorsrum.

Flera år före själva flytten började en diskussion mellan Handelskammaren och Skanska för att försöka hitta nya lokaler som var mer anpassade till vad organisationen behövde. Centralt, nära kommunikationer, gärna i bottenplan och med flexibla mötesytor som kunde ta emot både små och stora sällskap. Problemet var bara att det inte fanns. I stället frågade Skanska om inte Handelskammaren ville vara med och utveckla det här nya huset, och på så sätt få med alla sina önskemål redan från början.

– Och det har verkligen blivit precis som vi önskade oss, konstaterar Caroline Domeij.

Flexibla ytor i loungen

Handelskammaren sköter konferensavdelning, front desk och lounge åt både sig själva och de andra hyresgästerna. För att kunna hantera allt från bolagsstämmor till små möten är loungen byggd för att vara så flexibel som möjligt. Den breda trappan upp till andra våningen har extra höga steg på ena sidan för att på ett bekvämt sätt kunna dubblera som läktare vid större sittningar. Alla loungemöbler som till vardags delar in ytan i mindre sittplatser har hjul och kan rullas undan vid ett mingel. Runt omkring ligger nio konferensrum i olika storlekar så att större möten i loungen kan fördelas på mindre grupper.

– Som hyresgäst vill du inte betala i onödan för kvadratmeter som sällan används, som konferensrum, utan du vill använda din yta till att få plats med fler medarbetare som utvecklar verksamheten, konstaterar Thomas Berntsson, projektchef på Skanska.

Park49 knyter an till Trädgårdsföreningen

Men det här är inte de enda gemensamma lokalerna i huset. Det är dags att ta hissen upp till våning sex och titta på utsikten. Platsen där Park49 ligger var tidigare en tom asfaltsplätt med parkeringsrutor, men på andra sidan gatan ligger en av Göteborgs stoltheter, prisbelönta Trädgårdsföreningen.

– Vi ville knyta an till parken, både genom det gröna miljötänket och den gröna inomhusmiljön, förklarar ­Thomas Berntsson.

Därför går också växter igen i inredningen, liksom på takterrassen på översta våningen.

Park49 är byggt som två fastigheter i en, där en central tio våningar hög byggnad flankeras av en fem våningar hög flygel på var sida. På taket på den lägre byggnaden har man anlagt en stor takterrass med vidunderlig utsikt.

– Ledorden för huset är vatten, grönska, hållbarhet och möten, och terrassen blir en gemensam nämnare för dem alla, förklarar Skanskas Erika Gummesson, ansvarig för konceptet och marknadsföringen av Park49.

– Som om vi hade lyft upp en bit av Trädgårdsföreningen och satt den på taket, lägger Erika Gummesson till.

Centralt läge med grönska

På samma våningsplan som terrassen har Arkitektbyrån Design sina lokaler. Härifrån har medarbetarna panoramavy över allt från Trädgårdsföreningens rosarium till Gamla Ullevis gräsmattor och Posthotellets silhuett vid Centralstationen.

– Du är verkligen mitt i stan och ändå får du med dig all den här grönskan. Jag skulle säga att läget är helt unikt, säger Johan Iwdal, arkitekt och byggnadsingenjör på Arkitektbyrån Design.

Förutom att vara en av de första hyresgästerna är det Arkitektbyrån Design som har ritat Park49. Husets spetsiga kanter kommer från tomtens form, och fasadernas utformning ska knyta an till Göteborgs nära relation till vatten.

– Precis som grönskan är en viktig aspekt av huset är även vattnet det, förklarar Jan Åkerblad, arkitekt och ägare till Arkitektbyrån Design.

Någonstans i processen med att ta fram det här nya huset insåg Arkitektbyrån att de inte längre ritade på ett kundprojekt vilket som helst utan på sina egna framtida lokaler. De hade länge letat efter något nytt men inte hittat det. Förrän man började leta på sina egna ritbord.

– Det som framför allt lockade oss hit var att det är centralt, modernt och med smarta klimatlösningar, allt det där vi tycker om att jobba med, säger Johan Iwdal. 

Gemensamma ytorna används flitigt

Både Caroline Domeij och Johan Iwdal konstaterar att de så här långt tycker att konceptet med mindre kontorsytor till förmån för mer gemensam yta funkar väldigt bra.

Handelskammaren har i samband med flytten dessutom bytt från enskilda skrivbord till aktivitetsbaserat arbetssätt där ingen, inte ens vd:n, har någon fast plats att sitta på.

– När vi började titta på den här möjligheten var de flesta försiktigt positiva, men var samtidigt noga med att poängtera att det var jätteviktigt att vi ordnade tysta rum där de skulle kunna arbeta ostört, säger Caroline Domeij.

– Men i dag är det tysta faktiskt det minst använda rummet av alla. I stället sitter vi vid skrivborden i den gemensamma ytan, eller i sofforna i loungen. Vi människor är helt enkelt sociala och vill vara med där andra möts.

Text: Karin Aase Foto: Jonny Lindh

Senast uppdaterad: 2017-02-10