c

Smarta lagerlokaler för e-handel

Ökad e-handel och krav på snabba leveranser innebär ett stort behov av lagerlokaler i centrala lägen. Men samtidigt vill ingen se lagerlokaler ta plats mitt i staden. Kan lager under jord vara en lösning?

I takt med att e-handeln får allt större betydelse växer också kraven från kunderna. Även om många inte längre vill gå till butiken för att handla vill man ha sina varor lika snabbt. Då duger inte dagens logistiklösningar där man kan få vänta ett par dagar från det att man gjort sin beställning tills varan kommer.

– Vi kommer att vilja ha det vi beställt inom ett par timmar. Och vi vill ha det i handen. Det kräver en helt annan infrastruktur än den som bygger på något vi skapade för 30 år sedan när e-handeln inte fanns, säger Henrik Ahnström, marknadsområdeschef för logistik hos Skanska.

Den största utmaningen handlar om det begränsade utrymmet i städerna. I takt med att storstäderna växer tas relativt centrala områden som tidigare kunnat användas för lager nu i anspråk av bostäder. Det gör att lagerlokaler och andra typer av logistikbyggnader knuffas allt längre bort, samtidigt som den ökade handeln innebär att behovet av lagerlokaler och terminaler i anslutning till städerna är större än någonsin.

Lager centralt i staden

– Lager och terminaler ligger redan nu för långt från stan för att det ska fungera med framtidens behov. Vi behöver citylogistik, men vi vill heller inte ha fula lager mitt i centrum. Det innebär att vi måste skapa ytor som inte finns i dag och bästa lösningen är att göra det under jord, säger Henrik Ahnström.

Henrik Ahnström tror att största delen av lösningen handlar om att använda den infrastruktur som redan finns. På sikt handlar det främst om att kunna konvertera parkeringshus till lager och andra logistikytor.

– Inom 15–20 år tror jag att vi kommer ha ett helt annat mönster när det gäller bilkörning. Det innebär att antalet bilar och behovet av parkeringsplatser kommer att minska betydligt och att man då kan använda de ytorna till annat.

Underjordiska lager och terminaler

Ett sätt att lösa problemet redan i dag är att bygga underjordiska lager och terminaler i samband med att man bygger nytt. Dagens stora köpcentrum är delvis utformade på det sättet. Och i Stockholm har Skanska byggt en bussdepå under kontor och bostäder där man kan tanka, ladda, städa och parkera bussarna.

– Jag tänker att om man kan gräva ner bussarna kan man också gräva ner paketen. Än så länge finns inga sådana underjordiska lager, men jag tror att det kommer snart.

Flexibla lokaler

En annan del av lösningen handlar om att bygga på ett sådant sätt att fastigheterna enkelt kan konverteras för andra ändamål. När man bygger nya parkeringshus kan man till exempel bygga med en sådan takhöjd att fastigheten enkelt kan konverteras till kontor i ett senare skede och under jord på ett sådant sätt att utrymmena kan omvandlas till lager eller terminaler.

– Vi är på väg att uppföra en sådan byggnad i Gårda i Göteborg och jag tror att det här är något som kommer att komma alltmer, säger Henrik Ahnström.

Lager nära beställaren

Problemet med bristande logistikytor gäller inte bara i Sverige. På vissa håll i Asien och USA har man redan börjat bygga underjordiska lager.

Även i Europa ser förutsättningarna lite olika ut. I små, relativt tätbefolkade länder som Belgien och Holland är det enklare att snabbt nå ut med varorna jämfört med i ett vidsträckt land som Sverige, där centrallagret ofta ligger långt från beställaren.

– Även om vi har kommit ganska långt i Sverige när det gäller e-handel gör våra logistiklösningar att handlarna kämpar lite i uppförsbacke. Det är till exempel först nu som det slagit att handla mat på nätet, medan det är något man gjort länge i England.

Skanskas kubiklager löser flexibla behov

Ett annat sätt att möta e-handelns mer flexibla behov av logistikbyggnader är Skanskas kubiklager. Konceptet innebär att Skanska bygger lagerfastigheter på 10 000–20 000 kvadratmeter med flexibel indelning som kan delas av många olika e-handlare utifrån behov. Till skillnad från Skanskas andra lagerfastigheter byggs husen på spekulation. Det betyder att man kan få tag på ett lager till just den yta man vill ha betydligt snabbare än annars.

– Intresset för de här lokalerna har varit mycket stort. Hittills har vi färdigställt ett kubiklager i Göteborg och ett i Malmö. Nu utvecklar vi ett till i Göteborg, Arlanda och Helsingborg.

Text: Sara Bergkvist
Foto: Nicke Johansson

Senast uppdaterad: 2020-05-27