c

Rebecka Carlsson, grön aktivist: Superkraft för klimatet

Exponentiella teknologier, vad handlar det om? I korthet: extrem snabbhet för att rädda klimatet. Skanska lyssnar till Rebeckas principer för framgångsrikt klimatarbete i företag.

Uppvuxen i ett naturreservat i Bohuslän, handplockad till ett universitet vid Nasas forskningscenter och en backpackerresa till Västafrika. Det gav Rebecka Carlsson stabil grund för fokus på gröna lösningar.

Det var som om en bomb detonerat. Lex Hoefsloot sprang in och ut ur klassrummet med mobiltelefonen i handen likt en stafettlöpare som tränade korta intervaller. Biltillverkare från hela världen ringde och undrade vad han höll på med. Det blir lätt så när man precis lanserat världens första kommersiella familjebil helt driven av solen, Lightyear One. Utanför klassrummets fönster var det hett, beige och dammigt. Stora avbrända fält bredde ut sig där hundratals ekorrar sprang runt bland gigantiska zeppelinarhangarer, raketer och flygplan från olika tidsepoker.

Rebecka Carlsson var inte i Svartedalen längre.
– Jag hade drömt om att få studera vid Singularity University i kanske åtta år. Det var en overklig plats och samtidigt verklig, för jag var i ett sådant tillstånd där man känner sig fullkomligt levande. Den sommaren, 2017, förändrades min relation till klimatfrågan å det grövsta, inte minst kring hur snabbt utsläppen kan minska.

Teknologisk utveckling för att rädda vår planet

Singularity University vid Nasa Ames Research Center i Silicon Valley, USA, grundades av bland andra Google och Nasa för att utbilda entreprenörer, forskare och ledare i hur man kan använda så kallade exponentiella teknologier för att ta sig an världens största utmaningar. Rebecka Carlsson var en av 90 elever från 47 länder som drillades nästan dygnet runt av 140 experter och 100 mentorer.

Exponentiellt. Det är inget nytt ord inom digital teknik, men relativt nytt kopplat till hållbarhet och klimatfrågan. I korthet är det när någonting ökar extremt snabbt. Går du in i skrivarrummet, plockar upp ett vitt A4 och viker det 42 gånger når det månen. Det är exponentiellt.
Låter det orimligt? Det är för att våra hjärnor är programmerade att tänka linjärt. Vi ser ofta vad exponentiellt innebär efter att det har skett.
Det tog till exempel 75 år för telefonen att nå 100 miljoner människor. De kommande 100 åren kommer att motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling, något vi idag inte kan föreställa oss och som kommer att kunna rädda vår planet.

Rådgivare inom hållbara affärsmodeller

Hållbarhetsentreprenören, klimataktivisten och företagsrådgivaren Rebecka Carlsson växte upp i en gammal jägmästarstuga i Svartedalens naturreservat i Bohuslän. Föräldrarna hade båda djupgående värderingar kring miljö och natur men det var inte frågor som Rebecka intresserade sig för då. Hon skulle bli skådespelare eller regissör. Men. En backpackerresa till Västafrika 2006 förändrade allt. Hon fick uppleva hur klimatförändringarna bidrog till väpnade konflikter och krig i Mali när Saharaöknen bredde ut sig och det blev brist på vatten.
Samma år började Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC påtala att klimatförändringarna är det största hotet mot världsfreden.

– Jag fick ett helt annat perspektiv. Jag hade då börjat tänka att jag kanske skulle jobba med sociala frågor, men det går inte om klimatet rycks undan. Vi måste lösa det först. Så jag började engagera mig.
Hon har bland annat hunnit med att vara Sveriges ungdomsrepresentant till FN:s kommission för hållbar utveckling i New York, nationellt språkrör för Grön Ungdom, strateg på hållbarhetskommunikationsbyrån Futerra, rådgivare till företag som vill uppgradera till hållbara affärsmodeller och politisk sakkunnig till Sveriges vice statsminister och klimat- och miljöminister, bland annat då Parisavtalet förhandlades fram.

Förutom Singularity University har hon studerat socialt entreprenörskap vid Stanford och medgrundat en handfull hållbarhetsföretag. Det är, som hon skriver i sin bok, som att hon levt hela vuxenlivet i någon form av brant inlärningskurva.

Hur man bygger hållbara företag

Bok? Jo, när vi sätter oss ner framför Rebecka Carlsson ligger hennes nysläppta bok Exponentiell klimatomställning på bordet. Antagligen det viktigaste och bästa du kan läsa i år. En bok som svarar på frågorna ”Hur kan vi stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt?” och ”Hur bygger man pionjärt hållbara företag?”

– Är det någonting som den som läser det här ska ta med sig är det carbon law. Det vi behöver göra för att undvika ”oåterkalleliga konsekvenser” av klimatförändringarna är att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och helst under 1,5 grad. Det är fullt möjligt om vi följer carbon law vilket innebär att vi globalt peakar utsläppen 2020, halverar dem varje decennium och når nollutsläpp 2050. Rikare aktörer behöver gå ungefär dubbelt så snabbt fram.

Det är vad det i praktiken innebär att stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt. Den linjära tänkaren kan påstå att det inte går. Tänker du istället exponentiellt upptäcker du snart att utvecklingen går ännu snabbare på en rad andra områden.

– Skulle vi exempelvis minska utsläppen lika snabbt som teknikutvecklingen sker, som många gånger följer Moores lag, skulle vi vara klara på fem år och tre månader och kunna ägna oss åt andra frågor istället.

Klimatfrågan växer lika snabbt som digitaliseringen

Nyckeln är att hållbarhet och klimatfrågan nu kommer att växa lika snabbt, och påverka lika mycket, som digitaliseringen gjort de senaste 20 åren.

– Alla företag behöver göra resan nu: uppgradera affärsmodellen i relation till hållbarhet och helst också tänka skalbart om till sitt hållbarhetsarbete. Vad kan vi göra som vi sedan kan skala upp tio gånger istället för tio procent?

Rebecka Carlsson delar upp ett företags klimatarbete i två ben. Det första är att minska sina egna utsläpp, det andra är att skapa nya lösningar, produkter och tjänster som gör det möjligt för många fler att minska sina utsläpp.

– Vi når nu punkten där det motsatta blir sant, precis som med digitaliseringen. Det finns inga företag idag som undrar om de bör digitalisera. På samma sätt blir nu hållbarhet en självbevarelsedrift. Det blir en förutsättning för framgång, precis som digitaliseringen. Faktum är att hållbara teknologier växer exponentiellt hela tiden, utan att vi kanske tänker på det.

Vikten av att byta ut byggmaterial

Lex Hoefsloot solcellsbil kan uppfattas som en udda ögontjänare, men solenergi har blivit 50 gånger billigare på tio år. Det tog 25 år för solenergi att stå för en procent av världens elektricitet. Det tog sedan bara två år till för den att stå för två procent av världens elektricitet. Det är fortfarande en liten energikälla, men den växer exponentiellt. Vi har vikt pappret i skrivarrummet de första par gångerna. Sedan går det väldigt snabbt till månen. Lightyear One laddar medan du kör och har redan idag en räckvidd på 70 mil per laddning. Den kan också fyllas på via en laddstolpe om det skulle behövas.

Världen släpper ut 53 miljarder ton koldioxid per år fördelat på sex sektorer. Industrin släpper ut mest (16,9 ton) följt av byggnader (9,7), transport (8,4), jordbruk och skogsbruk (6,6), mat (5,6) och energi (5,9). För byggbranschen är den lägst hängande frukten att först effektivisera och minska de egna utsläppen. Till exempel med hjälp av AI. Google X lät Deep Mind, samma företag som byggde den AI som vann mot världens bästa go-spelare, analysera potentialen till energieffektiviseringar i Googles datacenter. Deep Mind fann att 40 procent av energianvändningen kunde kapas utan att påverka prestandan överhuvudtaget. Det innebar så klart en stor vinning klimatmässigt, men även ekonomiskt.

– Det är intressant hur stor del av målet med carbon law som skulle kunna genomföras bara genom att vi kapar förbrukning som vi inte blir gladare av, med sunt förnuft, AI eller båda. Ett annat sätt, enligt Rebecka, är att byta ut byggmaterial. Cement är idag det mest använda
materialet, efter vatten. Men har baksidor.

– Cement och stål står idag för sex till åtta procent av världens totala utsläpp vardera. Men intresset växer för byggande i material som är mer kolinlagrande än kolintensiva, som trä.

Skanska-RebeckaCarlsson-skrivbord.jpg

Enligt Rebecka Carlsson råder förvirring bland världens företag. Många har satt upp klimatmål, men de flesta saknar ännu tillräckliga strategier och affärsmodeller för hur de ska uppnå dem.

Smart design för cirkularitet

Den ena delen av klimatarbetet är alltså att minska sina egna utsläpp. Det andra att skapa lösningar som gör det enklare, billigare och mer tilltalande för många fler att göra det. Här skulle byggbranschen kunna utveckla fler lösningar för att underlätta cirkularitet och energieffektiviseringar.

En annan viktig metod, menar Rebecka är design for disassembly, vilket innebär att allt designas smartare från början för att kunna cirkuleras.
Ett exempel är den nederländska banken Triodos huvudkontor.

– Byggnader ska kunna plockas isär. Vi måste recycla utan att downcycla och designa vartenda objekt i hela världen smartare, säger Rebecka.

– Ett sätt att nå dit är genom så kallad generativdesign. Det är en form av AI där man riggar algoritmer och låter dem generera, optimera och testa i en virtuell miljö. Man kan sätta upp kriterier för designen. Lite som att snabbspola evolution. Du kan rigga algoritmerna på fredag eftermiddag och låta dem testa 4 000 designvarianter tills du kommer tillbaka på måndag morgon.

Strategier och affärsmodeller för att uppnå klimatmålen

Den 20 augusti 2018 satte sig 15-åriga Greta Thunberg utanför Sveriges riksdag med sitt handskrivna plakat med texten ”Skolstrejk för klimatet”. Den 25 mars 2019, åtta månader och fem dagar senare, demonstrerade över en miljon människor med henne i två tusen protester i 125 länder världen över. Våra attityder och beteenden kan också förändras exponentiellt. Rebecka Carlsson ägnar en stor del av sin bok åt metoder för att förändra beteenden kopplade till klimatomställning och hållbarhet.

– Det är ju inte så att teknikutvecklingen automatiskt löser frågan. Som Ray Kurzweil säger, ”In the end, this is only tools för humans.” Kombinera klimatlösningar som drar nytta av exponentiella teknologier och exponentiella beteendeförändringar med systemskiften som understödjer allt, då klarar vi detta till och med snabbare än vi tror.

Enligt Rebecka Carlsson råder en slags positiv förvirring bland världens företag. Många har satt upp klimatmål och vissa ambitiösa sådana i linje med forskningen, men de flesta saknar ännu tillräckliga strategier och affärsmodeller för hur de ska uppnå dem. Det är också därför hon håller 100 föreläsningar per år och vandrar in som en igelkott i en ballongaffär på våra kontor. Hon föddes samma år som begreppet ”hållbar utveckling” myntades. När hon går i pension, några år efter 2050, ska världens klimatutsläpp vara noll.

– Jag vill leva ett Saltkråkan- eller Bullerbyliv.

– Fast med laptop.

Text: Robert Långström, Foto: Samuel Unéus

Senast uppdaterad: 2020-12-15