c

Per-Olof Arnäs: ”År 2050 är lagren helt automatiserade”

Framtidens konsumtion ställer helt nya krav på både transporter och fastigheter, och påverkar planeringen av både arbetsplatser, bostäder och hela städer, säger Per-Olof Arnäs, forskare vid Chalmers och ”logistikgeek”.

Framtidens konsumtion påverkar planeringen av både arbetsplatser, bostäder och hela städer, konstaterar Per-Olof Arnäs, forskare vid Chalmers och ”logistikgeek”.

Mellan 10 och 20 procent om året – så mycket växer e-handeln varje år. Det säger sig självt att det medför helt nya behov gällande framtidens lager och logistik, men också stadsplanering.

– Oavsett om du är e-handlare eller e-handlar, innebär de förändrade konsumtionsmönstren att vi behöver tänka om, säger Per-Olof Arnäs.

När han spanar 30 år framåt i tiden ser han parallellt också att vi kommer att ställa högre och högre krav på hållbarhet och effektiv hushållning av resurserna. Våra fordon blir helt elektrifierade och självkörande och lagren blir större – och automatiska.

Logistikbehoven varierar naturligtvis beroende på om man är privatperson som konsumerar, eller om man är e-handlare som säljer varor. När det gäller oss som kunder, är leveranssäkerhet viktigt. Vi vill veta att varan vi beställt kommer fram på utsatt tid, gärna snabbt, till rätt adress, helt enkelt.

– Där får bostadsfastigheterna helt nya roller. Eftersom människor inte är hemma hela dagarna kommer bostadsfastigheterna att bli mer av en leveransplats, konstaterar Per-Olof Arnäs.

Leverans till arbetsplatserna

Det handlar inte bara om leverans till våra bostäder, utan också till våra arbetsplatser.

I USA har nätjätten Amazon stor inverkan på logistiken och man har sedan länge fokus på utveckling av leveransmöjligheter när det gäller planering av nya fastigheter.

– Oavsett om det handlar om arbetsplatser eller bostäder, är idén att planera särskilda mottagningsrum för leveranser.

I Sverige, där vi inte har haft samma snabba utveckling gällande hemleveranser, har vi i stället byggt upp ett system med utlämningsställen.

– I framtiden kommer vi att tänka mer dynamiskt genom att inrätta tillfälliga utlämningsställen utifrån behov, menar Per-Olof Arnäs.

Genom att ladda ner en app kan till exempel pensionären i grannlägenheten därhemma under vissa perioder bli paketombud och ha sin lägenhet som utlämningsställe mot en mindre ersättning.

– Vi kommer också att se kreativa lösningar som specialbyggda brevlådor och temperaturreglerade mottagningslösningar i bostadsområden och fastigheter, säger Per-Olof Arnäs.

AI för lager och transporter

Gällande lager tror Per-Olof Arnäs att de fortfarande kommer att byggas utanför städerna.

Inne i stan är ytan helt enkelt för dyr.

– Också 2050 kommer lagren att ligga på ställen dit det är enkelt att ta sig. Men lagren kommer troligen att vara helt automatiserade med endast mycket få personer på plats. Dessutom kommer e-handelsföretagen i allt högre utsträckning använda sig av AI gällande beslut om inköp, lagernivå och transporter, utifrån förväntad försäljning. Transporterna blir också betydligt mer effektiva, hållbara och förarlösa och digitaliseringen kommer att öka möjligheten att göra smarta vägval utifrån den aktuella trafiksituationen. Dessutom blir det mer plats för lasten, eftersom förarhytten försvinner.

– Genom att data samlas in, tolkas och värderas i realtid kommer transporterna att kunna bli mer hållbara. Det kommer att bli lättare att köra med hög fyllnadsgrad och med högt energiutnyttjande, då beslut kan fattas baserade på verklig information.

Senast uppdaterad: 2020-05-18