c

Mattias Goldmann: Självkörande bilar? Var god bestäm!

Med självkörande bilar ändras våra liv i grunden. Frågan är bara hur – och när det inträffar. Mattias Goldmann, Vd för tankesmedjan Fores, ser både möjligheter och utmaningar.

Häromveckan samlade Institute for Mobility Research i München tjugo experter från nästan lika många länder för att diskutera hållbara transporter. Men intresset för bilpooler, kollektivtrafik, cyklar och drönare var begränsat; samtalet övergick snabbt till de självkörande bilarna och vilken effekt de får.

På en tysk konferens är titlarna viktiga, och här var knappt någon förutom jag själv mindre än dubbeldoktor eller professor. Ett perfekt tillfälle för en tankesmedja att sammanställa forskningen alltså. Men just här vill forskningen inte låta sig sammanställas. Den ena ledande forskaren slår fast att en självkörande bil ersätter dryga dussinet bilar av dagens snitt, medan den andra lika framstående forskaren påvisar hur de självkörande fordonen ökar antalet körda mil och antalet fordon på vägarna.

De allra flesta väljer att äga sin bil

München är ett starkt fäste för bilindustrin, så det blev logiskt att fråga vad biltillverkarna vill och tror. Deras övertygelse är glasklar; ju mer attraktiv bilen blir, desto mer kommer vi att använda den. De avvisar påståendet att önskan att äga fordonet upphör när det kan köra självt och därmed vara tillgängligt för oss när vi behöver det, men inte vara vårt bekymmer när vi inte har glädje av det.

Redan i dag är det ologiskt, oekonomiskt och opraktiskt att äga en bil; en kombination av taxi, hyrbil och andra mobilitetslösningar är bättre. Men de allra flesta väljer ändå att äga en bil, eller flera, och andelen ser inte ut att minska. Det gäller också där nya mobilitetslösningar dykt upp. Där Uber blivit riktigt stort, som i Kalifornien, har bilförsäljningen ökat mer än i andra delar av landet där plattformen inte slagit igenom. Där bilpooler som DriveNow är starka, ökar försäljningen av de märken som finns i poolen; de som tidigare inte övervägt att skaffa bil köper så småningom en egen.

Effekten av självkörande bilar är upp till oss

Detta visar att det inte räcker att ha verktygen för hållbar mobilitet; vi måste också ha styrmedlen. För stadsplanerare, kommunpolitiker, bilförsäljare, klimatdrivna tankesmedjor och många andra är det dags att inse att effekterna av de självkörande bilarna blir vad vi gör de till. Om vi lämnar utformningen åt bilindustrin kommer tekniken troligen inte leda till färre bilar och minskad bilförsäljning, utan vi får bilen som skräddarsytt rullande kontor och nöjesetablissemang. Bestämmer vi däremot aktivt att bara fordon som delas med andra är välkomna i våra innerstäder, utnyttjas den självkörande bilens potential att först användas av dig, sedan av mig.

Godtar vi att självkörande, delade bilar får köra överallt slås traditionell kollektivtrafik troligen ut på många håll eftersom det blir mer attraktivt att välja en skräddarsydd dörr till dörr-lösning. Då riskerar vi att få en helt ny typ av bilköer, med tomma självkörande bilar på väg från en beställd körning till nästa. Har vi däremot en aktiv styrning till ”the last mile”, som matar trafik till buss, spårväg och tunnelbana, gynnas kollektivtrafiken för att kunna ta sig från hemmet till slutdestinationen utan att behöva ett eget fordon.

Aktiv styrning från beslutsfattare krävs

Det största försöket med självkörande bilar i Sverige sker med en stor stadsjeep med ett litet batteri och 320 bensindrivna hästar. Så länge lönsamheten är högst för fossilbilar, behövs en aktiv styrning från beslutsfattande håll om vi vill att självkörande ska vara liktydigt med avgasfritt. Att forskarna kan vara så oense om effekterna av självkörande bilar är förståeligt – vi har ju inte bestämt hur vi ska ha det. Det är hög tid att sätta ner foten – eller passivt acceptera att bilindustrin väljer åt oss.

Foto: Johan Strindberg

Senast uppdaterad: 2018-05-18