c

Jan Eliasson, diplomat och politiker: ”Det är en god affär att tänka hållbart”

Jan Eliasson ser den motgång som pandemin inneburit som en anledning att lägga på en extra växel för att mobilisera alla aktörer till att nå samma mål. Och han ber oss släppa ”någon annan”-ismen.

Jan Eliasson har rört sig i de stora sammanhangen för att med ordets makt lösa världens största konflikter.

Du har lång erfarenhet av arbete med världens utmaningar. Vad driver dig?

– Det låter kanske banalt, men att förbättra världen. Jag tillhör den generation som har upplevt Sverige som ett av Europas fattigaste länder. Att ha sett den enorma förändring som skett har varit enormt stimulerande. Men just därför är jag nu också orolig, då jag ser tendenser som hindrar den utvecklingen – att arbeta tillsammans.

Att förbättra världen är det som ligger till grund för dagens hållbarhetsarbete. Hur kom
de globala målen till?

– Jag var med på den tiden då vi hade ”millenium development goals”, där sju av åtta mål ställde krav på enbart de fattiga länderna. Det åttonde handlade om partnerskap och finns kvar i de nya målen som nummer 17. I de nya målen ställs alla länder inför samma krav, och jag vill hävda att de rika ska göra mer än de fattiga eftersom vi står för den mesta skada som gjorts.

Vilka svårigheter innebär pandemin för arbetet med de globala målen?

– Covid-19 har lett till en väldigt stor motgång, med flera hundra miljoner människor drabbade av extrem fattigdom. Samtidigt får vi ta motgången som en anledning att lägga på en extra växel för att mobilisera alla aktörer till att nå målen. Det är inte bara rätt sak att göra för framtiden, för våra barn och barnbarn, utan det är faktiskt också vad som är bäst ur ett lönsamhetsperspektiv. Det är en god affär att tänka hållbart.

Vad behöver vi göra för att lyckas?

– Allmänt måste vi stoppa ”någon annan”-ismen. Det är lätt att bli modfälld; även jag har gått från att vara en urbota optimist till en bekymrad optimist. Ibland hamnar jag till och med ett steg lägre ner, till en pessimist som ännu inte gett upp. Men vi får inte falla in i det. Jag tänker på något som Alva Myrdal, som var första ordförande i fredsforskningsinstitutet Sipri, där jag nu är ordförande, svarade när en ung man betvivlade att nedrustning var möjligt: ”Unge man, det är ovärdigt att ge upp!” Nu får vi ta den här utmaningen till oss, och vi ska veta att det arbete vi gör för en hållbar utveckling är ett bidrag till fred. Klimatet, och migrationen, är faktorer som driver fram konflikter. Som den formel som jag skrev tillsammans med Kofi Annan 2005: ”There is no peace without development, and there is no development without peace, and none of the above without the respect for human rights.”

Vad kan vi lära oss av pandemin?

– Den drabbar alla samhällen. En första reaktion kan vara att tänka på sitt eget folk, men det är viktigt att värna om att samarbeta, som i vaccinationsfrågan. Om vi kan se på klimatfrågan på samma sätt, och med de resurserna, får vi en enormt fin dagordning.

Hur bör vi ta oss an de globala målen?

– De är verktygslådan för att reparera världen. Eller som min vän Johan Rockström kallar den – a survival kit for humanity. Det behövs en kraftsamling från politiker, samhälle och näringsliv. Att ta målen på allvar är ett fint sätt att visa på sammanhållning. Utgå från att du inte klarar det ensam, men att det finns andra att samlas med kring problemen.

Vad ser du för hopp?

– Att mobilisera krafter som inte kommit fram. Som kvinnor, de har aldrig fått sin fullvärdiga ställning – det är nu det kan hända. Det handlar också om unga människor. Det finns en attityd att vi ska arbeta för unga, men vi ska arbeta med unga. Vi kan lära mycket av deras drömmar.

Vad kan näringslivet göra?

– Titta på de 17 målen och hitta innovativa lösningar, och även söka sig ner i de 169 delmålen, för att se vad man kan bidra med inom sin sektor. Det kan bli ett exempel för andra, och faktiskt ett konkurrensmedel. Och se det inte som en tillfällig uppoffring, utan som en jättelik långsiktig vinst för jorden. Världens viktigaste ord är ”tillsammans”. Samarbete ger en helt annan dynamik.

Text: Anna Gardberg, Bild: Anders Wiklund/TT

Senast uppdaterad: 2020-12-17