c

Hjalmar Ståhlberg Nordegren: Ambassadör för hållbart näringsliv

Entreprenören Hjalmar Ståhlberg Nordegren är matsvinnsmissionären som vill förändra vår inställning till mat som slängs. Som Vd för Karma är han ambassadör för hållbarhet.

Hjalmar Ståhlberg Nordegren, VD för Karma, vill förändra vår inställning till mat som slängs.

Har du någon gång slängt mat från kylskåpet som du inte hann använda? Har det hänt att du kastat din matlåda för att kunna följa med kollegorna ut på lunch? Och kanske har du gått förbi en matbutik vid stängningstid och sett hur man fyller sopsäckar med mat som ska kasseras?

Den årliga summan av mat som blir avfall är enorm. En tredjedel av all mat som produceras slängs, eller 1,3 miljarder ton mat till ett värde av en triljon dollar årligen. Många går hungriga trots att vi producerar mat för nästan tio miljarder människor fastän vi bara är sju.

Ett erbjudande för hållbarhet

I september 2015 startade jag och mina tre medgrundare Karma i Stockholm utan något särskilt intresse för hållbarhet. Vår plan var att bygga nästa stora erbjudandeplattform. Men tidigt insåg vi att appen inte skapade något riktigt värde för användaren.

Vi valde då att fokusera på de populära erbjudandena kring mat, och undrade varför restaurangägare ville sälja ut sina rätter billigare i appen. Efter samtal med ett antal restaurangägare framkom det att anledningen var att man tvingades slänga osåld mat i slutet av dagen.

Steg för steg insåg vi hur stort problemet med matsvinn är världen över. I restaurangbranschen verkade det vara standard att låtsas som att det var normalt att kasta en hel del. Vi ville göra något åt det, och efter några veckors anpassning av Karma-appen var vi redo. Nu kunde restauranger och butiker sälja mat som annars riskerade att slängas.

Associera sitt varumärke med hållbarhet

Alla tyckte dock inte att idén var något att lägga energi på. Från många restauranger och butiker fick vi höra: ”Det har alltid varit så” och ”Det finns ingen vinning.” En del ansåg att de inte hade tid att jobba med sitt svinn, andra ville inte associera sitt varumärke med svinn och vissa tyckte till och med att det var helt okej att slänga mat.

Matsvinn är en inställning. Att vilja göra förändringar för att arbeta hållbart för planeten borde vara självklart. Karma är därför gratis för kunderna. Om en restaurang minskar sitt svinn tar vi i stället en del av den nya vinst vi har bidragit till.

Jag och mina medgrundare vill vara ambassadörer för hållbar konsumtion och ett hållbart näringsliv. Det kan vara enkelt att hjälpas åt med att skapa ett mer hållbart samhälle.

För att underlätta för företag att engagera sig i matsvinnfrågan krävs det bättre regelverk kring hur matsvinn ska hanteras. I Frankrike har man infört en lag som förenklat innebär att man som försäljare av mat bötfälls om man inte tar hand om sitt matsvinn. Det har lett till att fler försäljare ser sig omkring efter lösningar på hur man kan göra någonting bra av svinnet.

Jag hoppas att vi aldrig kommer att acceptera att en tredjedel av all mat som produceras slängs, utan att det på fler sätt ska bli enklare att agera hållbart.

Senast uppdaterad: 2018-12-19