c

Christian Wictorin: Digitaliseringen ger möjligheter

Christian Wictorin, smart city-expert, har spännande tankar om digitaliseringens möjligheter.

”Vad handlar hållbara, smarta samhällen om? Jo, om att skapa ekosystem av uppkopplade, digitala lösningar som hjälper samhället att bli mer dynamiskt. Det leder till att belastningen på miljön minskar, tillgängligheten ökar och människor knyts samman. Digitalisering gör att vi får bättre koll på hur olika saker hänger ihop – och ju mer vi vet, desto bättre beslut kan vi fatta. Men det är en stor förändring som kommer att kräva stort mod i ledarskapet.

Det finns många exempel på hur ekosystemen kan skapa möjligheter. Ett är den smarta lyktstolpen. Genom att koppla upp lyktstolparna kan de nämligen, förutom att lysa behovsstyrt och energieffektivt, bli navet i ett nytt ekosystem och hjälpa oss att fatta bättre beslut och skapa effektivare flöden i städerna. Men stolparna kan dessutom fungera som plattform för tjänster som digitala skyltar, landningsplats för drönare eller laddplats för elcyklar

Lyktstolpen kan alltså bli ’stadens smartphone’, eftersom olika tjänsteleverantörer kan utveckla applikationer som kan verka i det här ekosystemet.

Spara pengar genom smart belysning

Även i fastigheter kan vi nå stora besparingar genom att göra belysningen smartare, bland annat genom sensorer som reglerar ljuset efter närvaro och dagsljus. Sensorer kan också ha koll på hur mycket toaletterna utnyttjas för att optimera hur ofta de behöver städas. I butiker kan sensorer följa kundflödet och användas för att göra marknadsföring och försäljning mer effektiv.

Elnäten kan lastbalanseras genom att använda våra hus som ’batterier’, till exempel genom att husen värms upp när nätens belastning är låg. Uppvärmningen kan gå ner på sparlåga när belastningen i elnäten är högre.

Sensorer på soptunnor skulle minska utsläpp

Ett annat exempel är våra soptunnor. Utrustade med sensorer kan de lättare optimera tömningsrutterna. Sensorerna skulle dessutom minska mängden utsläpp från sopbilarna, vilket är ekologiskt hållbart, samtidigt som vi slipper få överfulla soptunnor. Tack vare det får vi ett socialt mervärde i form av minskad nedskräpning. Det minskar också problem med råttor i städerna. Om sopbilarna kan samköra sina rutter med övrig trafikdata från städerna kan de dessutom optimeras så att rutterna körs när det är så lite övrig trafik som möjligt.

Digitaliseringen både ersätter och skapar nya jobb

På grund av digitaliseringen försvinner många jobb – men samtidigt kommer nya att växa fram. På kortare sikt kommer många typer av beräkningsjobb att digitaliseras bort.

Vi ser redan i dag att smarta algoritmer har potential att ersätta mänger av mänskliga analytikerjobb inom till exempel finansbranschen. Jag tror att vi under lång tid kommer att behöva ett lager av mänsklig smarthet som samverkar med AI-systemen för att vi ska få ut max och kunna åstadkomma den förändring som vi behöver för att skapa mer hållbara samhällen.

Fokus på våra mänskliga relationer kommer dock att bli allt viktigare när datasystemen avlastar de mer repetitiva och beräkningstunga arbetsuppgifterna. För mig ger möjligheterna med digitaliseringen hopp om att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle med hög livskvalitet för våra kommande generationer.”

Berättat för: Caroline Engvall
Foto: Oskar Omne

Senast uppdaterad: 2018-01-05