c

Volontärarbete för CSR och personalvård

Volontär på arbetstid har för många företag blivit en del i att bygga sitt arbetsgivarvarumärke. Och vinsterna är flera, inte minst för medarbetarna. Här är goda råd för att volontärarbetet ska bli både väl fungerande CSR och personalvård.

Från vänster: Tamara Campos, Anna Snell och Hanna Axelsson.

Organisationen: Anna Snell: "Volontärarbete ger tillfredsställelse och stolthet"

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som startades för 15 år sedan. Idén är att hjälpa volontärer och föreningar att hitta varandra.

– Många vill engagera sig ideellt, men alla vet inte vilka föreningar som finns inom de områden som man är intresserad av. Det är inte så konstigt. Det finns 200 000 föreningar i Sverige, säger Anna Snell, ansvarig för företagssamarbeten på Volontärbyrån.

Volontärbyrån hjälper också företag.

– Volontär på arbetstid har för många företag blivit en del i att bygga sitt arbetsgivarvarumärke. Det är både CSR och personalvård. Och det verkar fungera. Jag upplever att medarbetarna i företag vi samarbetar med känner att volontärarbetet tillfredsställer dem på ett individuellt plan, samtidigt som de uttrycker att de känner stolthet över sin arbetsgivare, säger Anna Snell.

Däremot matchar inte alltid företagens önskemål föreningarnas behov av hjälp.

– Många företag som kontaktar oss vill att vi arrangerar heldagar där stora grupper medarbetare gör en

gemensam volontärinsats. Men det är få föreningar som har behov av eller kapacitet att ta emot så mycket hjälp på en gång. Vi rekommenderar att man försöker sprida insatserna, eller själv avsätter resurser för att planera och arrangera evenemanget tillsammans med föreningen, säger Anna Snell.

Och man behöver inte alltid locka medarbetare till nya uppdrag. Ett företag Volontärbyrån arbetar med låter de som redan arbetar ideellt använda sin volontärtid till det.

– Det är ett bra sätt att hjälpa medarbetare att lägga livspusslet, säger Anna Snell.

Medarbetaren: Tamara Campos, Trygg-Hansa: "Vi kan göra stora insatser"

I höstas samlade de in vinterkläder åt hemlösa. Förra julen var det julklappar till barn med ensamstående föräldrar. Snart ska de, precis som förra året, besöka badhus för att hjälpa föräldrar att lära sig bada säkert med sina bebisar i projektet Babybojen. Tamara Campos och hennes kollegor på Trygg-Hansas kundtjänst i Malmö, gör delar av sitt volontärarbete på betald arbetstid, och det på arbetsgivarens initiativ.

– Det är mitt jobb som gruppchef att se till att mina medarbetare känner att de har tid att gå ifrån på arbetstid, säger Tamara Campos.

Tamara Campos märker skillnad.

– I början hakade de flesta på de evenemang som Trygg-Hansa tog initiativ till. Nu kommer fler och fler med egna idéer. Folk hittar projekt som de vill hjälpa till med via vår portal hos Volontärbyrån. Sedan kollar de om kollegorna vill haka på. Eftersom vi är ganska många på kontoret kan vi göra stora insatser även om det bara är några timmar åt gången.

Företaget: Hanna Axelsson, Trygg-Hansa: "Egna aktiviteter ger störst uppslutning"

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa var tidigt ute när de 2007 införde två årliga volontärdagar. De första åren satsade Trygg-Hansa framför allt på egna evenemang. Till exempel reflexdagar och projekt som låg nära Trygg-Hansas varumärke – livbojen.

– Vattensäkerhet är en fråga som ligger så nära vår kärna, säger Hanna Axelsson, kommunikationschef på Trygg-Hansa.

2014 inleddes ett samarbete mellan Trygg-Hansa och Volontärbyrån. Trygg-Hansa driver även egna projekt, men medarbetarna kan nu välja fritt mellan uppdrag som annonseras via en speciell Trygg-Hansaportal hos Volontärbyrån.

Hanna Axelsson påpekar att man som arbetsgivare måste ligga på för att volontärdagarna ska komma till nytta. Det är lätt att de glöms bort eller hamnar i kläm mellan uppmärksamhetspockande arbetsuppgifter. Det är en erfarenhet Trygg-Hansa delar med andra företag.

– Vi har störst uppslutning när vi arrangerar egna CSR-aktiviteter. Jag tror att man känner ett större engagemang då, och man ser det som en rolig möjlighet att göra något tillsammans med sina kollegor.

Social hållbarhet hos Skanska

Skanska arbetar både litet och stort, lokalt och nationellt, i sitt sociala hållbarhetsarbete. Det här är några av många projekt runt om i Sverige.

Praktikplatser som stärker: I samband med renovering och ombyggnad av bostäderna i miljonhemsområdet

Vivalla i Örebro har arbetslösa genom Boendebyggarna erbjudits praktikplatser. Hittills har cirka 40 procent av dem fått anställning hos Skanska, underentreprenörer eller någon annan arbetsgivare. I Lidingö får ensamkommande flyktingbarn praktik hos Skanska för att få arbetslivserfarenhet och etablera sig i det svenska samhället.

Internt volontärprogram: Alla Skanskas medarbetare i Sverige kan en dag om året vara volontär på arbetstid.

Skanskas interna fond för sociala initiativ: En intern fond finansierar lokala initiativ inom Skanska för att motverka utanförskap och främja en inkluderande kultur och hållbar samhällsutveckling.

Samarbete med Fryshuset: Tillsammans med Fryshuset rekryterar och utbildar Skanska nya ledare till byggbranschen.

Ledarprogram för utrikesfödda ingenjörer: Arbetsförmedlingen har tillsammans med Skanska skapat Skanska Internationella Ledarprogram, ILP. Programmet varvar teoretisk utbildning med praktik på Skanska.

Läxhjälp: Skanska stöttar Stiftelsen Läxhjälpen som hjälper högstadieelever att ta sig vidare till gymnasiet.

Senast uppdaterad: 2017-06-15