c

Vilka är nycklarna till framtidens e-handel?

E-handeln växer och lättillgängliga lager och automation ger smidighet, menar några av landets experter inom e-handel. Hållbarhet är dock en nöt att knäcka.

Arne Andersson, e-handelsexpert på Postnord, Anders Forsberg, projektledare, urban mobilitet och hållbara transporter på Closer, Lindholmen Science Park och Anton Johansson, som driver E-handelspodden.

Arne Andersson, e-handelsexpert, Postnord:

– Svensk e-handel står sig väldigt väl i den internationella konkurrensen. E-handeln har en tillväxt på cirka 15 procent per år och hela tillväxten inom retail ligger nu i de så kallade digitala kanalerna. Att mäta kommer dock att bli svårare och svårare, främst beroende på att fysisk handel och e-handel flyter ihop mer. Konsumenterna bryr sig mindre och mindre om vilken kanal det är. Pris, brett sortiment och tillgänglighet i tid och plats är bland de viktigaste drivkrafterna för konsumenten.

– En utmaning inom e-handel i dag är lönsamhet. E-handeln har hittills fokuserat på tillväxt och lönsamhet har kommit i andra hand. Nu satsar allt fler e-handlare på att bygga lojalitet med sina kunder.

– De områden där det händer mest är inom hållbarhet och automation. Inom båda områdena finns det stora behov av utveckling – och arbete att göra.

– Jag skulle säga att fokus på hållbarhet generellt har varit ganska lågt, men tack vare inte minst Greta Thunberg är nu hållbarhet högt upp på allas agenda och e-handlare måste börja att konkret kommunicera vad man gör gällande hållbarhet och miljö.

Anders Forsberg, projektledare, urban mobilitet och hållbara transporter, Closer, Lindholmen Science Park:

– E-handeln utmanar rådande strukturer och affärsmodeller. Ur ett konsumentperspektiv finns stora fördelar i form av bättre service. Vardagspusslet blir enklare. Baksidan är ökade godstransporter vilket bidrar till ökad trängsel i våra städer.

– För att hitta fram till ett effektivt distributionssystem krävs innovationer och ett samlat grepp av näringsliv, samhälle och akademi. Förutom renare, snålare och tystare fordon, måste fyllnadsgraden i fordonen öka.

– Både den direkta och indirekta fraktkostnaden behöver också göras synliga för kunden, med olika transportalternativ i e-checkouten som gör det möjligt för konsumenten att välja ett transportsätt som kan bidra till ökad transporteffektivitet och klimatnytta. I stället för ”snabbt och billigt” kanske det ibland räcker med lite långsammare leverans, så att speditörerna hinner öka konsolideringen av gods. En undersökning i Storbritannien visar att 60 procent av alla paket hämtas på tredje dagen eller senare. Tänkvärt är att det alltså inte alltid är så bråttom med leveransen.

Anton Johansson, entreprenör och föreläsare, samt driver E-handelspodden:

– I dag investerar många aktörer i robotlager, som nästan har blivit ett måste för att kunna konkurrera. Leverans- och transporttjänsterna från speditörerna utvecklas också, som ger både snabbare packning och leverans.

– Ur hållbarhetssynpunkt är e-handeln i grund och botten på ett teoretiskt plan väldigt smart eftersom en bil åker ut och levererar till många hushåll, i stället för att varje hushåll ska åka och handla och leverera till sig själva. Däremot finns stora problem med till exempel returer.

– En bra sak som många e-handlare gått i bräschen för är transparensen i hela processen, från tillverkningen till leverans. Att använda hållbarhetsargument redan i försäljningen, tror jag kommer att vara en extremt viktig del av arbetet för e-handlare framöver.

Av: Caroline Engvall

Senast uppdaterad: 2020-01-15