c

Upcycling för miljön

På bara några år har Lendager Arkitekter visat att hållbart byggande är lönsamt för både ekonomin och miljön. Det enda som behövs är nya tankebanor och förmåga att se avfall som en tillgång.

Med kreativitet, ihärdighet och hårda klimatforskningsfakta har Anders Lendager lyckats rucka på den danska byggbranschens grundvalar. På bara några år har hans arkitektbyrå Lendager Group i Danmark visat att det finns stora miljövinster att göra i samband med byggande.

– Till stor del handlar det om att göra saker lite annorlunda hela vägen, och att man tar med hållbarhetsaspekten redan från starten. Det är inte svårare eller dyrare. Bara annorlunda, menar Anders Lendager.
Det har tagit tid att förändra branschen. 

– Jag har många gånger upplevt att hållbarhetsidéer tagits ut ur projekten för att det kostade för mycket. Ofta berodde det på att miljöfrågorna kom in för sent i processen. Det var oerhört frustrerande, och det var därför jag startade eget. Jag ville visa att hållbarhet och ekonomi går att förena.

Minimal negativ miljöpåverkan

Lendager Group är något av en udda fågel i arkitektvärlden. Även om kärnverksamheten består av arkitektuppdrag utgör konsultverksamhet och strategiuppdrag en betydande del. Målet – att bidra till en cirkulär ekonomi för städer, bostäder, lokaler och offentliga rum – resulterar då och då i nya samarbetsformer.

Anders Lendagers vision är att skapa miljöer där människor mår bra fysiskt och socialt, där negativ miljöpåverkan är minimal och energiförbrukningen hålls nere. Med byggnadsmaterial som tillverkas av återvunna material sparar man in på råvaror och koldioxidosande transporter. Utomhusmiljöer med gemensamma odlingar och planteringar bidrar till gemenskap och uppmuntrar till delningsekonomier.

Upcyclade material

Lendager Group har ingen checklista inför nya uppdrag. Varje projekt har sin kontext där de största miljömässiga vinsterna identifieras. Ibland är det upcyclade – det uttryck arkitektbyrån själva använder – material, andra gånger energiförbrukning, biologisk mångfald eller luftrening.

Upcyclade material, till exempel begagnat byggmaterial som förädlas, har blivit något av Lendagers signum och ligger numera under dotterbolaget Lendager Up. Till stor del handlar det om att ”gräva där man står” och leta material bland övergivna hus eller avfall från nybyggen och renoveringar.

– Vi ser helst att vi kan återanvända lokalt. Det är då vi får den största vinsten, menar Lene Damsbo Brix som är vd för Lendager Arkitekter.

Vad innebär då upcyclade material? I Lendagers regi kan det handla om gamla fönsterrutor som sätts i nya ramar och fönsterramar som förvandlas till väggpanel. Eller tegelfasader som skärs loss i kvadratmeterstora flak för att bilda nya fasader. På köpet får nybygget en unik patina och historisk anknytning.

Att identifiera material som går att förädla är en sak, sedan tillkommer praktiska, ekonomiska och administrativa frågor att lösa. Frågor som sällan eller aldrig ställts tidigare. Materialen måste klara byggnormer och säkerhetskrav och för att garantera kvaliteteten jobbar Lendager nära forskare på universitet och sjukhus. De har också ett fyrtiotal specialister knutna till sig, bland annat hantverkare och ingenjörer.

Skanskas kontorsfastighet Epic får miljösmart atrium

Just nu håller Lendager Up bland annat på med att ta fram upcyclade material för Skanska Öresund. Hösten 2019 ska kontorsfastigheten Epic i Malmö stå klar för inflyttning och mellan de två sexvåningshusen byggs ett atrium i samarbete med Lendager Group. Atriets gatuplan ska präglas av mycket grönska och tillsammans med ytor för mötesrum och showroom erbjuda zoner med olika upplevelser där man kan sitta och jobba.

– Vi har bland annat tittat på upcyclad betong från Skanskas egna projekt och resurser för golvet och gamla fönsterramar, som blivit över vid en fönsterrenovering, för väggpanel, berättar Lene Damsbo Brix, som är ansvarig för projektet.

Stefan Andersson, projektchef för Skanska Öresund är entusiastisk över Epic av flera skäl.

– Det kanske viktigaste skälet är att vi kan hitta idéer för att bygga mer miljösmart i framtiden. Och det här är ett annorlunda och spännande sätt att jobba på. Nu började vi med att utgå ifrån vilken känsla vi vill ha i miljön och vad som finns på marknaden. Annars brukar vi välja material i en katalog tillsammans med huvudarkitekten. Nu kan i stället rivningsmaterial från Skanskas egna projekt förvandlas till nya råvaror, en win-win för både miljön och entreprenören.

Så bygger Skanska hållbart

Miljöprofil

Att bygga hållbart ur såväl miljömässiga som sociala perspektiv är en självklarhet för Skanska. Som ledande aktör har Skanska också kapacitet att testa nya tekniska innovationer och driva utvecklingen framåt. Merparten av det Skanska bygger har väsentligt högre miljöprestanda jämfört med rådande lagar och normer. Minsta möjliga miljöpåverkan vid byggnation är av stor vikt, men minst lika viktigt är att skapa förutsättningar för låga livscykelkostnader på sikt. Redan nu bygger Skanska hus och lokaler som i stort sett är självförsörjande på energi och Skanska har utvecklat plusenergihus – hus som genererar mer energi än de förbrukar. Skanskas vision är att vara klimatneutrala 2050.

Certifiering

Skanskas eget ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta” (VSAA) integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att säkerställa arbetsprocesser. Skanska är certifierade enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö) samt arbetar mot miljöcertifieringssystemen LEED, BREEAM, GreenBuilding, Svanen, Passivhus och Miljöbyggnad.

Senast uppdaterad: 2018-05-30