c

Pilotprojekt för miljön: Netto–noll utsläpp

På resan mot ett klimatsmart samhälle tas nya verktyg fram. Ett pågående pilotprojekt är certifieringssystemet Noll CO2, med målet netto-noll utsläpp under en byggnads livscykel.

Med pilotprojektet Noll CO2 är målet netto noll växthusgasutsläpp under en byggnads livscykel.

Vad kan en bokstavs- och sifferkombination betyda för miljön? Förhoppningsvis en hel del. Med pilotprojektet Noll CO2, en påbyggnadscertifiering för hållbara byggnader, är målet netto noll växthusgasutsläpp under en byggnads livscykel, beräknat på 60 år.

För att uppnå certifieringen krävs ett helhetstänk där beställare, arkitekt och byggentreprenör samarbetar. Med uträkningar och genomtänkta val av exempelvis material, isolering och energisystem ska den totala klimatpåverkan kunna reduceras avsevärt. Det handlar även om hur byggprocessen går till.

”Certifieringen är tuff men möjlig”

Noll CO2 innefattar även klimatpåverkan av verksamheten i byggnaden: växthusgasutsläppen från den byggda miljön ska minimeras genom att premiera energi- och resurseffektivitet och förnybar energiproduktion.

– Syftet med Noll CO2  är att Sweden Green Building Council vill driva på ett byggande med netto-noll klimatpåverkan och få branschens hållbarhetsarbete att fortsätta utvecklas. Certifieringen är tuff men möjlig. Det är upp till den här nivån som branschen måste för att nå Sveriges och världens klimatmål år 2045, säger Pia Stoll, Chef Sweden Green

Building Council och Noll CO2.

Ulla Janson är energiexpert och arbetar med hållbar affärsutveckling inom Skanska. Ulla är också Sveriges enda teknologie doktor på passivhus, en byggteknik för energieffektiva byggnader.

Hur arbetar Skanska med pilotprojektet NollCO2?

— Skanska har tagit en aktiv roll i utvecklingsarbetet av certifieringen Noll CO2, främst inom energiområdet, och deltar nu med ett projekt i den pilotomgång som pågår, som drivs av Sweden Green Building Council.

I vilka projekt kan certifieringen bli aktuell?

– Hyllie Terrass, där ambitionen är netto-noll klimatpåverkan.

Vad betyder certifieringen av en byggnad för en hyresgäst, eller intressent av en lokal?

– Certifieringen kommer att kunna ses som ett kvitto på ett gediget arbete avseende miljö- och klimatfrågor hos byggherren. För en framtida fastighetsägare ger det möjlighet att hyra ut lokaler som ger brukare en minimal klimatbelastning från sin arbetsplats. I en framtid där varje persons koldioxidutsläpp måste nå under ett ton per person och år är arbetsplatsens klimatbidrag något som kan få stor betydelse. Som bonus får hyresgästen arbeta i lokaler med hållbara material och god inomhuskomfort. Fastighetsägaren får förmånen att förvalta en byggnad med minimalt energibehov, vilket innebär låga driftskostnader.

Senast uppdaterad: 2020-01-15