c

Innovationer för miljön

Kan smarta innovationer rädda miljön? Vi ställde tre frågor till några av landets främsta unga talanger inom hållbarhet.

Malin Strand, Jens Thulin och Matilda Calsson
  1. Vilken är din prioritering inom hållbarhetsinnovationer?
  2. Vad ser du som viktigast för en hållbar stadsutveckling?
  3. Vad behöver vi lägga extra mycket kraft på för framtidens hållbara byggande?

Matilda Carlsson, Kommunikatör vid FN:s utvecklingsprogram UNDP

– Framtidens hållbarhetsinnovationer måste ha ett helhetsperspektiv och ta hänsyn till behov och möjligheter hos både människor och klimat. Det behöver inkludera alla dimensioner av hållbarhet – såväl social och ekonomisk som miljömässig.

– Urbaniseringen fortsätter i hög takt. Städerna står i dag för 70 procent av utsläppen av växthusgaser och är centrum för den globala produktionen och konsumtionen. Alla städer har sina unika förutsättningar. En hållbar stadsutveckling kräver därför lokala lösningar. Lokalt ledarskap och bred samverkan mellan samhällsaktörer stärker kapaciteten, mobiliserar resurser och lägger grunden för en hållbar stadsutveckling.

– Vi behöver fokusera på att hitta klimatsmarta, hälsosamma och trygga lösningar. Hållbarhet är inget som ska adderas vid sidan av nya projekt, det ska genomsyra alla led i verksamheten. Vi bygger framtiden i dag – och vi måste bygga den hållbart.

Malin Strand, Sakkunnig och projektledare, regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige

– Mitt jobb är att koordinera olika branscher som vill göra en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Branscherna bygger sin egen berättelse om hur de ska bli fossilfria, en typ av samhällskontrakt mellan staten och branscherna som inte gjorts tidigare, det är hållbarhetsinnovation!

– Mycket tyder på att staden kommer att elektrifieras, vilket minskar buller och utsläpp. Det kräver förstås planering och utveckling som gör det enkelt att välja fossilfria transporter.

– Vi behöver bygga smart och flexibelt. Hur kan vi använda ytorna effektivare? Kanske kommer fastighetsägare att bli tjänsteleverantörer som erbjuder boende och mobilitet? Det kan till exempel frigöra dagens parkeringsytor till annat roligt. Det är också viktigt att gå över till att enbart använda oss av klimatneutrala material och öka cirkuleringen av material vi använt. Vi ser möjligheter som fossilfri cement och fossilfritt stål. Vidare ska vi förstås fortsätta bygga mycket i trä. Allt detta är möjligt!

Jens Thulin, Affärsutvecklare och entreprenör, företaget Godsinlösen

– Min prioritering är att tydligare koppla ekonomisk lönsamhet och affärsnytta till hållbarhetsarbetet. Trots ständigt nya rapporter om de positiva effekterna av ett aktivt och strukturerat hållbarhetsarbete stöter jag allt för ofta på entreprenörer, företagsledare och projektägare som inte hittar affären på kort sikt.

– Beteendeförändring är viktig för byggandet av den hållbara staden. Jag ser stora möjligheter i nya mobilitetslösningar och i konsumenternas högre krav på snabba leveranser. Samspelet mellan stad och land och den resursförsörjning som måste tillhandahållas och integreras är också viktig i byggandet av den hållbara staden.

Hitta modeller för att få ekonomisk lönsamhet i de insatser som vi vet är de mest fördelaktiga på lång sikt. Det kan handla om alltifrån stadens grönska, byggande för demontering med smartare rivning, spårbarhet i material och komponenter till att ännu bättre inkludera förvaltningen redan från början.

Text: Caroline Engvall

Senast uppdaterad: 2019-05-27