c

Grön betong — för att bygga en hållbar framtid

Skanska arbetar med flera hållbarhetslösningar på väg mot målet att halvera sin klimatpåverkan till 2030. Med Grön betong kan koldioxidutsläppen halveras.

Ludvig Dahlgren är teknisk specialist på region betong på Skanska och har arbetat med att utveckla Grön betong.

Betong är sedan länge ett viktigt byggnadsmaterial. Utmaningen är att traditionell betong innehåller cement, som ger upphov till koldioxidutsläpp vid framställningen. Nu har Skanska hittat fram till en lösning för grönare byggande – med Grön betong.

”Målet har varit att ta fram miljövänliga alternativ”

Ludvig Dahlgren är teknisk specialist på region Betong på Skanska och har under en längre tid arbetat med utvecklingsprojektet Grön betong. Målet har varit att ta fram miljövänliga alternativ för husbyggande genom att sänka betongens koldioxidpåverkan. En utmaning har varit att hitta materialsammansättningar som fungerar för olika typer av användningsområden.

– En utsatt utomhusmiljö har en tuffare exponering än en inomhusvägg och kräver olika lösningar. Samtidigt har vi strävat efter att använda cement så lite som möjligt i alla betongrecept som vi tagit fram.

Minskar koldioxidutsläppen 52 procent

Under våren lanserade Skanska Grön betong, som innehåller en lägre cementhalt än traditionell betong. Betongen är anpassad för tre olika användningsområden: vägg, bjälklag och garage.

 – Vi ersätter delar av cementmängden som i dag står för den största delen av koldioxidutsläppen med slagg – ett restmaterial som blir över när stål tillverkas. Vi har lyckats anpassa betongen till hur och var den ska användas så att vi har rätt betong på rätt plats. Det innebär att koldioxidutsläppen minskar med upp till 52 procent beroende på användningsområde, säger Ludvig Dahlgren.

Halvera klimatpåverkan till 2030

Att byta ut standardbetong till grön är en direkt och positiv klimatåtgärd. Att utveckla nya klimatsmarta lösningar, som den nya betongen, är också ett led i Skanskas långsiktiga miljöarbete.

– Vi på Skanska har som mål att, precis som hela Sverige, halvera vår klimatpåverkan till 2030. Eftersom det alltid går åt stora mängder betong och därmed koldioxid får användandet av Grön betong en omedelbar, positiv påverkan.

”Vi är redo att tillmötesgå kunder med höga miljökrav”

All betong går inte att ersätta med ett miljövänligare alternativ – än.

– Det här är ett första viktigt steg för en fortsatt sänkt klimatpåverkan. Vi är redo att tillmötesgå kunder med höga miljökrav och hoppas att allt fler kommer att fråga efter en mer hållbar betong. Men utvecklingen kommer inte att avstanna nu, tvärtom. Nästa steg blir klimatförbättrad anläggningsbetong för att bygga exempelvis broar. Vi hoppas kunna implementera det under 2020, säger Ludvig Dahlgren.

Av: Stina Gyldberg

Senast uppdaterad: 2020-01-15