c

Utsikt ger kreativitet

Alla människor har behov av frisk luft, grönska, dagsljus, rörelse och variation. Detta kan vi också få i vår arbetsmiljö. Framtidens arbetsplats är här med goda utsikter.

På Epic i Universitetsholmen i Malmö finns det takterrasser och ett grönskande atrium.
1 av 5 På Epic i Universitetsholmen i Malmö finns det takterrasser och ett grönskande atrium. Atriet har också vy över hamnområdet.
På Aura i Universitetsholmen i Malmö finns generösa terrasser och en gemensam innergård.
2 av 5 På Aura i Universitetsholmen i Malmö finns generösa terrasser och en gemensam innergård.
På Park49 i centrala Göteborg har parken Trädgårdsföreningen som granne.
3 av 5 Park49 i centrala Göteborg har parken Trädgårdsföreningen som granne. Det knyts an med grön inomhusmiljö och två takterrasser, en på våning 6 och en på våning 11.
Sthlm01 i Hammarby sjöstad i Stockholm har skybar med takterrass.
4 av 5 Sthlm01 i Hammarby sjöstad i Stockholm har skybar med takterrass.
På taket i Solna United vid Solna station finns nio unika takpoddar
5 av 5 På taket i Solna United vid Solna station finns nio unika poddar – specialritade glasade rum för jobb och möten. Runtom huset finns även 11 takterrasser.

Är det att jobba att sitta utomhus på en terrass, i ett grönskande atrium eller att ta mötet i en podd på taket, med milsvid utsikt? Varför inte? Balkonger, terrasser, innergårdar och poddar på taket ger oss variation i arbetsvardagen, och kan få oss att både må och prestera bättre. 

Inom miljöpsykologin har man under de senaste åren kommit fram till hur viktig utomhusvistelse i det gröna, och grönska i sig, är för det psykiska välbefinnandet och även den fysiska hälsan. Som ett exempel: Vid Ikeas forsknings- och designlaboratorium Space 10 i Köpenhamn arbetar en grupp med frågor kring ett hållbart sätt att leva i framtiden, där arbetsplatser är ett av flera fokusområden. Arbetsgruppen arbetar med aktuell forskning som underlag för att blicka framåt och tänka hållbart. De har tagit fasta på forskning som visar att människor är 15 procent mer produktiva när de arbetar omgivna av växter, och upp till 60 procent mindre stressade. Växter minskar luftföroreningar inomhus, vilket hjälper oss att tänka klarare och till och med förebygger hjärt- och kärlsjukdomar. I sitt arbete har gruppen också tittat på resultat i appen Mappiness, som mäter människors lycka. I appen kan du beskriva hur du känner dig när du är i specifika miljöer, och skicka in bilder för att visa den miljö du befinner dig i för ögonblicket. Resultat av alla data visar att människor är väsentligt lyckligare i gröna och naturliga miljöer än i urbana landskap.

Utomhusmiljöer i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer

Och ett exempel till: Susanna Toivanen är docent i sociologi och forskare inom framtidens arbetsplatser vid Stockholms universitet. Hennes forskning om kontorsutformning har utgått från möjligheten att infoga utomhusmiljöer i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer.

”Tack vare it-utvecklingen är vi väldigt rörliga och man har kunnat se många positiva hälsoeffekter av att jobba ute”, beskriver hon.

Med certifieringen WELL Building Standard har Skanska tagit ett konkret grepp för välmåendet i de kontorsbyggnader de utvecklar. WELL bygger på medicinsk och vetenskaplig forskning och utgår från hur den byggda miljön påverkar oss. En av de faktorer som ger poäng vid en WELL-certifiering är just tillgång till natur och grönska. Det kan lösas på olika sätt, som att helt enkelt ha rikligt med växter inomhus, plantera träd i ljusgårdar, låta anlägga växtväggar och vertikala odlingar, eller varför inte skapa hela grönskande kullar av växtlighet.

Exponering av solljus har ett samband med upplevelsen av nöjdhet

Bra luftkvalitet liksom utformning som uppmuntrar till rörelse är två andra faktorer som ger poäng inom WELL. Tillgång till dagsljus är en annan – vi vet att det naturliga ljuset är viktigt för vår hälsa. Eftersom vi lever på en del av klotet där vi nås av lite solljus under det långa vinterhalvåret är behovet av ljus stort. Studier visar att exponering av solljus på jobbet har ett samband med upplevelsen av nöjdhet, ger oss bättre sömn och uppmuntrar till fysisk aktivitet. Generösa fönster som släpper in dagsljus bidrar till detta, och balkonger, terrasser, atrier och glasade rum på tak kan ge något extra.

I dagens stadsbyggande blir det allt vanligare att ta vara på takens potential som plats för rekreation. En takterrass på arbetsplatsen kan användas för träning – med utegym, yogapass och till och med löparbanor. I poddar, specialritade glasade rum, kan vi hålla möten och workshoppar där taket bokstavligen känns högre än i det traditionella konferensrummet. Utsikt gynnar kreativiteten. Mattias Gustafsson är landskapsarkitekt och driver landskapsarkitektkontoret Urbio. På Hållbar stad, en webbplats för idéutbyte, kunskap och goda exempel, som drivs av Rådet för hållbara städer, uttrycker han det så här: ”I en mer urbaniserad framtid kommer taklandskapen helt säkert att spela en allt viktigare roll som rekreativ miljö för att varva ner ... Att möjliggöra att komma högst upp är att ge frihet åt människovarelsens drift till att få överblick och ingjuta lugn.”

Text: Anna Gardberg  Foto: Erika Weilander, Johny Lindh, Felix Sundbäck

 

 

Senast uppdaterad: 2019-10-01