c

Skanska om framtidens kontor

I pandemins spår ser vi på kontoret och arbetsplatsen med nya ögon. Hur kommer morgondagens kontor att se ut och fungera? Skanskas Jan Odelstam delar med sig av sina tankar om dagens och morgondagens kontor.

Jan Odelstam, vd, Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB

”Hur kommer morgondagens kontor att se ut och fungera? Hur och var kommer vi att jobba? De frågorna funderar hela branschen – och var och en av oss individer – just nu på. Ingen har det fullständiga svaret.

Att arbeta hemifrån var en pågående trend redan före corona, men den aktualiserades i och med pandemin. Vi har på kort tid lärt oss att använda tekniken. Att ha möten på distans fungerar. Åtminstone till viss del. Det talas om att det sociala och det innovativa har blivit lidande, och det talas om det svåra med att leda på distans.

Det talas om att de allra flesta vill tillbaka till kontoret som huvudsaklig arbetsplats. ”Kollegerna.” ”De spontana samtalen.” ”Sådant som uppstår utan agenda.” ”En bättre arbetsmiljö.”

Så beskriver några röster sin längtan tillbaka till kontoret. Nu när vi har lärt oss att vi kan arbeta hemifrån, kommer det att kunna vara ett komplement till kontoret. Men att kontoret har en alldeles särskild betydelse står klart.

Vi på Skanska lyssnar till samhället i stort, och på företagen. Varje företag behöver fundera över vilken kontorslösning som är den bästa för företaget och den egna verksamheten. Något vi kan ana är också att kontoret kommer att få än större betydelse som en plats att mötas på. En plats för det sociala och det kreativa mötet, en plats för innovation. Kontoret kommer också att vara, kanske mer än någonsin, viktigt ur ett varumärkesperspektiv, och en plats som skapar mervärde för medarbetarna.

Vi på Skanska har ett starkt koncept för funktionella, flexibla och inspirerande kontorshus och arbetsmiljöer. WELL-certifieringen bekräftar och möjliggör att de också är hälsosamma och hållbara. Med erfarenhet från pandemin tittar vi alla på faktorn hälsa med nya ögon. Här kan vi på Skanska till exempel skapa planlösningar som tillåter avstånd mellan människor – och ändå erbjuda en social miljö.

Precis som i alla frågor gällande våra kontor och arbetsplatser, får värdeorden hälsa och hållbarhet visa vägen. Men också gemenskap och arbetsglädje.

Senast uppdaterad: 2020-10-12