c

Samarbete för ett framtida Göteborg

Göteborgs arenor ska ersättas och Skanska har som del av ett konsortium tagit fram ett förslag. Med Plats för Göteborg tas samtidigt ett helhetsgrepp för en ny och levande stadsdel.

Från ett område som göteborgare brukar beskriva som ”öde” till en ny stadsdel som sjuder av liv – det är idén med konsortiet Plats för Göteborgs förslag på hur Scandinavium och Lisebergshallen kan ersättas. Initiativet innehåller förutom en ny arena även bostäder, arbetsplatser, hotellrum, handel, restaurangliv och ett nytt centralbad som ska ersätta det befintliga Valhallabadet.

– Det som sticker ut med vårt förslag är att vi vill ta ett helhetsgrepp om området. Staden ser framför sig en ny arena men vi ser betydligt större möjligheter. Vi vill skapa en helt ny stadsdel i Göteborg, säger Merisa Zilkic, affärsutvecklare på Skanska Fastigheter. 

Bakgrunden är att staden för två år sedan tog ett beslut om att ersätta de uttjänta arenorna för att Göteborg även i fortsättningen ska vara en evenemangsstad i världsklass. Nu pågår en utredning om var den nya arenan ska placeras och hur den ska finansieras, samt hur området som ligger mellan Svenska Mässan och Ullevi ska utvecklas.

– När beslutet togs förstod vi att det var en möjlighet för oss i näringslivet att komma med förslag om hur området kunde bli en levande plats för alla göteborgare och samtidigt stärka Göteborg som evenemangsstad.

På initiativ av bland annat Skanska skapades ett konsortium bestående av fastighetsutvecklare som Balder, Castellum, HSB, Riksbyggen och Wallenstam. I arbetsgruppen ingår även konsultkontor inom arkitektur och infrastruktur ­såsom White, Wingårdhs, Semrén & Månsson samt Sweco, som tagit fram själva förslaget.

– Vi är en oerhört stark grupp där alla varit verksamma i Göteborg under lång tid och kan staden utan och innan. Det gör det möjligt för oss att skapa den här helheten, säger Merisa Zilkic.

Kärnan i förslaget är att säkerställa liv och rörelse dygnet runt, inte bara när det pågår evenemang på Svenska Mässan och Scandinavium.

– För att det ska bli en stad för alla behövs mer liv i området. Trots att det ligger centralt är det avskärmat från citykärnan, vilket gör det mindre levande och otryggt kvällar och helger när det inte är några evenemang. Det vill vi ändra på.

För att få området att leva upp är tanken att skapa kopplingar mellan gatorna, i form av bostäder, butiker och restauranger. Konsortiet har identifierat mark norr om Valhallagatan, ett öppet område som ligger vackert beläget invid Mölndalsån, som lämplig för bostäder.

De 5 000 bostäderna gör det inte bara möjligt att skapa den mötesplats som är själva grunden i Plats för Göteborgs förslag, de är även ett sätt att finansiera förslaget. Och principen bygger på att Göteborgs stad tillskjuter byggrätter av motsvarande värde för den investering som konsortiet gör för en ny arena, en ny Lisebergshall, tre multisporthallar, en ersättningsarena för Valhalla IP, ett nytt Valhallabad och utbyggd infrastruktur.

– Som vi ser det bör den nya arenan kunna finansieras utan att staden och skattebetalarna står för notan. Och med byggrätter kan vi bekosta inte bara själva arenan, utan samtliga delar i vårt förslag, säger Merisa Zilkic.

Ytterligare något som sticker ut i förslaget är hållbarhetsvinkeln: ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Man kommer varsamt att utveckla området och att ta tillvara gröna stråk och även skapa två nya broar över ån, till Gårda.

– Vi kommer även fokusera på att bygga bostäder för olika målgrupper, både bostadsrätter och hyresrätter. Det blir öppna bottenplan för publika affärsverksamheter ut mot gatmyllret – här ska alla känna sig välkomna.

Gert Wingårdh är en av arkitekterna bakom förslaget. Hans vision är en modern och tät blandstad där boenden och olika verksamheter samsas om utrymmet.

– Vi vill skapa förutsättningar för människor att interagera med varandra genom att de bor och arbetar i området och att det finns trevliga butiker, kaféer och restauranger i gatuplanet. Tanken är att det ska bli en sorts syresättning så att olika typer av verksamheter kan samexistera. Det ger en bra grund för liv och rörelse.

Möjligheterna är stora med projektet, fortsätter Gert Wingårdh, eftersom både genomförare och långsiktig förvaltare finns inom konsortiet.

– Det är unikt att så många samverkar i ett projekt som omfattar en hel stadsdel. För mig är det roligaste att kunna ta ett sådant stort grepp i en stad som inkluderar trafik, parker, offentliga rum och privata sfärer som bostäder. Det viktigaste för resultatet är att vi skapar förutsättningar för ett samspel mellan dessa olika delar.

Text: Daniel Retz

Det här är Plats för Göteborg

Ett konsortium med Skanska, Balder, Castellum, HSB, Platzer, Riksbyggen, Stena Fastigheter och Wallenstam. Medverkar på uppdrag av konsortiet gör konsultkontoren inom arkitektur och infrastruktur:  Semrén Månsson, White, Wingårdhs och Sweco.

Förslaget innehåller: Ny arena, ny badanläggning, ny Lisebergshall och multisporthallar, 20 000 kvm för handel, 500 hotellrum, 5 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser.

Läs mer: Platsforgoteborg.se

Senast uppdaterad: 2018-05-18