c

Så blir arbetsplatsen attraktiv i det flexibla arbetslivet

I den nya tidens arbetsliv kan vi jobba var vi vill, hur vi vill, när vi vill. Men hur blir företagskulturen om kontoret är tomt? Ett av svaren är att arbetsplatsen måste vara attraktiv.

man med hatt arbetar hemma vid sitt skrivbord och klappar sin hund
1 av 2 Jobbet är inte längre en plats du går till utan något du gör.
kvinna med litet barn på blommande äng
2 av 2 Ge alla medarbetare fri ledighet – är kanske inte en omöjlighet ändå.

Den 22 februari 2013 fick medarbetarna på techjätten Yahoo ett mejl från HR-chefen Jackie.

Reses. Mejlet, med titeln "YAHOO! PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION — DO NOT FORWARD”, förkunnade att det från och med nu var slut på jobbande utanför kontoret. ”Vi behöver vara ett Yahoo!, och det börjar med att vi fysiskt är tillsammans”, skrev Reses. 

Redan 2013 var det ett smått chockerande beslut som gick tvärs emot utvecklingen inom arbetslivet – och mejlets titel avslöjar hur kontroversiellt det var. Och om vi inte listat ut att detta var en dålig strategi redan tidigare, så kan Kristina Palms forskning skvallra om det i dag: 

– Vi kan se att de som känner sig bundna till arbetsplatsen vill vara mer gränslösa i sitt jobb – snarare än tvärtom. Fördelarna med ett flexibelt jobb verkar överväga nackdelarna, säger hon. 

Kristina Palm är prisbelönt forskare vid Karolinska institutet och KTH. Hon driver sedan 2017 det fyraåriga projektet ”Vägar till ett hållbart arbetsliv” vid Lunds universitet. Medarbetare på tre stora industriföretag studeras med hjälp av en dagboksstudie samt djupintervjuer. Hittills har ett tjugotal dagböcker fyllts i och analyserats utifrån hur människor hanterar gränsöverskridande aktiviteter, det vill säga arbete som utförs i den privata sfären och privata aktiviteter som utförs i jobbsfären. Studien har också resulterat i en rad olika personlighetstyper, beroende på hur vi hanterar jobb och fritid.

– Precis som de olika personlighetstyperna visar är vi olika. Gemensamt för många är dock att man känner ett ansvar och en lojalitet som oftast är större än de uttalade kraven: att allt i ens arbete hänger på en själv. Samtidigt finns en förväntan från chefer att man ska vara fysiskt närvarande på jobbet, säger Kristina Palm. 

Att separera privatliv och arbetsliv

Föreställningen att jobbet är en plats du går till och inte något du gör, är ett rätt så nytt påhitt. Det är bara 150 år gammalt. Innan vi vandrade in i fabrikerna, började stämpla kort och skilja på arbetsliv och privatliv var jobbet hemmet och hemmet var jobbet. Nu när vi spottats ut ur andra änden av industrialiseringen är det inte så konstigt att vi längtar till det friare arbetslivet igen. 

– Grundidén vi har är att det är bättre att separera arbetsliv och privatliv, men det är inget vi finner stöd för i vår forskning. De som har ett tätt sammanflätat arbets- och privatliv vet inte varför de valt att ha det så. Men många säger att de känner en förväntan från familjen att kunna ägna sig åt privatliv under arbetstid samt en förväntan från jobbet att vara tillgänglig på fritiden. Det är ofta en kombination av att de vill ha det så, och att de känner att omgivningen förväntar sig det, säger hon. 

Arbetsplatsen måste vara attraktiv

Ulf Boman är partner och framtidsstrateg vid Kairos Future. Enligt honom har en önskan om att vara mer flexibel i sitt arbetsliv alltid funnits, men först nu har tekniken gjort det möjligt.  

– Samtidigt har synen på arbete förändrats. På 1960-talet var människor som jobbade oregelbundet eller som bytte jobb mycket suspekta typer. Vi kallade dem hoppjerkor. I dag beundrar vi dem. Flexibla jobb har hög status i dag, säger han. 

Även om det sociala fysiska umgänget är viktigt för oss människor – eller som Woody Allen sa: ”80 procent av all framgång handlar om att dyka upp” – så har en förflyttning skett från arbetsplatsen till leveransen: 

– Attityderna har förändrats. Förr fick du inte komma in på kontoret utan kostym och slips. Nu handlar det mer om vad vi kan leverera och mindre om yta. Om 1990-talet handlade om hur vi skulle öka produktionen i våra industrier femtio gånger, så handlar det nu om hur vi ska öka produktiviteten hos alla ”knowledge workers”. 

Men tänk om Yahoo hade rätt? Det finns ett uttryck som lyder ”vi är varandras arbetsmiljö”. Hur ska vi kunna ha en företagskultur om kontoret är tomt? Hur ska innovation och idéer uppstå? Ulf Bomans svar är enkelt: Arbetsplatsen måste vara attraktiv. Som medarbetare ska man vilja åka dit. 

– Känner du att du måste göra som Yahoo är något fel på arbetsplatsen. Människor i allmänhet vill göra ett bra jobb, men vissa dagar gör man kanske ett bättre jobb någon annanstans. 

Kreativitet på jobbet

Så vad är en attraktiv arbetsplats? Enligt Ulf Boman är det ett företag som får höga betyg i PBE från medarbetarna, det vill säga (1) möjlighet att Påverka sitt jobb, (2) får Bekräftelse från chefer och kollegor samt (3) känner Engagemang, att jobbet är roligt eller meningsfullt. Finns detta på plats blir hemmajobb en icke-fråga. Den stora utmaningen blir inte sammanblandningen av arbete och fritid, utan den totala arbetsmängden och typen av arbete som kommer in i den privata sfären. Samt tillfället.

Kristina Palm igen:

– Jag skulle fokusera på kreativiteten. Väldigt få i vår studie svarar att de känner sig kreativa på jobbet. De säger att de har få ställen överhuvudtaget där de känner sig kreativa. Engagemang och kreativitet är en motor för utveckling. Det blir viktigt att hantera i framtiden, säger hon.

Kontoret som miljö kan skapa kreativitet

Antagligen beror svaret på företagskulturen och typen av kontor. Ulf Boman har nämligen sett att just kontoret som miljö har god potential för kreativitet. I Kairos Futures och Palorials studie ”Framtidens digitaliserade arbete och kontor” från 2016, skriver han: ”I det gränslösa arbetslivet kan man vara effektiv och kreativ snart sagt var som helst. Men det verkar som att framtidens kontor har en allt viktigare roll att spela i form av en plats för lärande, engagemang och energi, och i viss mån även kreativitet. Samt för samhörighet och kultur.”

– Problemet är ofta inte kontoret som företeelse, utan att de flesta chefer inte gör någon analys över hur medarbetarna vill ha det på jobbet, vilken typ av miljö som får dem att prestera bäst.

Text: Robert Långström
Foto: Unsplash

Senast uppdaterad: 2018-12-19