c

Mats Lindgren, Kairos future: Arbetsmyran är utrotningshotad

Visst jobbar vi fortfarande 2050. Men det gränslösa arbetslivet ger oss fördelar. ”Framför allt blir resten av livet, det som inte består av jobb, väldigt betydelsefullt”, säger Mats Lindgren, vd på Kairos Future.

Det är lika bra att gilla läget. 2050 kommer inte att vara eran för den som lever för sitt jobb.

– Den utvecklingen har pågått länge. Arbetet har allt mindre betydelse för det individuella välbefinnandet hos den unga generationen.

För, om arbete och karriär tidigare för många varit det primära sättet för att förverkliga sig själv, blir i stället familj, vänner och fritid allt viktigare. Det här har delvis att göra med att många yrken försvinner, behovet av arbetskraft minskar och många av oss kommer att jobba i mindre utsträckning. Med den teknikutveckling som finns i dag är tanken på transporter av alla de slag i en hyperloop, som avverkar 50 mil på en halvtimme, faktiskt inte särskilt avlägsen. Och arbetsdagarna kommer sannolikt att bli ännu kortare, trots att vi kanske kommer att bo i ena änden av landet och jobba i den andra.

– Det råder ingen tvekan om att AI kommer att medföra att massor av arbetsuppgifter automatiseras.

De mänskliga mötena har fortsatt stor betydelse

Vi kommer att se allt mer av hur appar löser uppgifter, både i privatlivet och i yrkeslivet, säger Mats Lindgren, när han spanar 30 år framåt i tiden. Samtidigt, poängterar han, är det nödvändigt att arbeta. De flesta människor mår bra av att arbeta, om än inte 40 timmar i veckan. Dessutom, och det är viktigt att komma ihåg, betalar robotar varken skatt eller konsumerar.

– Så visst kommer vi att fortsätta jobba, men på ett annorlunda sätt. Vi kommer att vara mer målmedvetna och ta bort ställtiderna när vi väl arbetar, säger Mats Lindgren.

Eftersom människan är ett flockdjur, kommer de mänskliga mötena att ha fortsatt stor betydelse, även om digitalisering och automatisering medför att det inte längre är nödvändigt att träffas.

– Många av de där rutinmötena går bort, och i stället för att ersätta dem med videomöten kommer vi kanske att ersätta dem med hologrammöten, för att vi ska få en rumslig dimension, säger Mats Lindgren, som även ser en utveckling mot implantat i hjärnan och röst- och geststyrning.

Nästa generation arbetar hållbart

Eftersom tekniken gör att – ni har hört det förut – vi kan jobba när som helst, var som helst och hur som helst, ställs det nya krav på oss. Vi behöver tänka allt mer hållbart också när det gäller oss själva.

Enligt de spaningar som utförs på Kairos Future, är just detta en tydlig utveckling redan Arbetsmyran som kliver upp i ottan för att leverera, och som fortsätter att jobba till långt in på nätterna, som skryter om 70 timmars arbetsvecka, är en utrotningshotad art.

– Generation Ordning och Generation Z, det vill säga morgondagens chefer, är väldigt mycket för att sätta gränser mellan arbete och fritid. De är också enormt rädda för stress, säger Mats Lindgren.

Det innebär också att begrepp som avkoppling och bortkoppling blir allt viktigare.

– Det medför att vi måste skapa rutiner för att kunna vara lediga och för att kunna avgränsa arbete och fritid.

Senast uppdaterad: 2020-05-15