c

Linda Camara, arkitekt: Kollegor och rätt mötesrum lockar oss till kontoret

Varför ska man ta sig till jobbet, när man precis lika gärna kan utföra sina arbetsuppgifter från köksbordet? Det blir utmaningen för framtidens arbetsgivare. Och eftersom det finns mycket som tyder på att morgondagens arbetstagare ställer allt högre krav på såväl chefer som arbetsplatser, behöver man som arbetsgivare tänka till.

- Människor behöver träffa varandra, och den drivkraften kommer att finnas också 2050, säger Linda Camara, operativ chef på Tengbom arkitekter.

Visst. Många av alla de möten man kallas till är onödiga. Men, det finns också möten som är ovärderliga – inte minst de som handlar om att hitta kreativa lösningar.

– Det går att lösa mycket över telefon och via annan teknik, men ska vi komma på de riktigt briljanta idéerna, då behöver vi träffas, säger Linda Camara.

För, som hon säger, kommunikation är så mycket mer än bara det som sägs. Kommunikation är gester, miner, kroppsspråk, gemensamma upplevelser och sinnesintryck.

Mötesrum med olika funktioner

Känslan när man kliver innanför dörrarna på kontoret spelar stor roll.

- Man ska känna lugn och ro och en skön stämning, säger Linda Camara.

Hon och hennes kolleger ser också ett framtida behov av miljöer som är än mer anpassade efter arbetsuppgifterna.

– Fortfarande är till exempel de flesta konferens- och mötesrum väldigt lika varandra. Det kommer att se annorlunda ut i framtiden. Då kan ett och samma mötesrum ändras utifråntypen av möte, säger Linda Camara.

Ett möte som ska resultera i kreativa idéer behöver troligen en annan inredning, både möbler och funktioner, än ett möte där svåra beslut ska fattas, eller jobbiga ämnen tas upp, och där trygghet därför är en viktig faktor.

Arkitektur för hälsa och hållbarhet

En annan utmaning är att minska antalet sjukskrivningar orsakade av stress i arbetslivet.

– Vi vet att arkitekturen kan göra massor för att medarbetarnas hälsa ska bli bättre, slår Linda Camara fast, och understryker att framtidens arbetsplats kommer att vara designad helt utifrån människans behov och önskemål – för om 30 år kommer behovet av att hålla sig frisk och må bra mentalt vara minst lika stort. Där kan arbetsplatsen fylla en viktig funktion.

En träningslokal på arbetsplatsen kan vara en sak, men även andra typer av aktiviteter och sammankomster att samlas och umgås kring.

I dag är hållbarhet viktigare än någonsin, både vad gäller oss som individer och planeten vi lever på. Detta är något som påverkar hur våra arbetsplatser ritas 30 år framåt i tiden.

– Solceller, olika former av förnyelsebar energi och ny teknik som underlättar för oss i arbetet kommer att vara självklarheter. Vi kommer också att ha tänkt om gällande hur vi utnyttjar yta. Det är inte hållbart i längden att ha arbetsplatser som står tomma på helger och kvällar. 2050 har vi hittat fram till flexibla och hållbara lösningar också på det.

Senast uppdaterad: 2020-05-15