c

Isthar Touailat, entreprenör: Mjuk kompetens är framtidens hårdvaluta

2050 är det kommunikationsförmåga, flexibilitet, kreativitet, nyfikenhet och förmåga att fokusera som gäller, menar techentreprenören Isthar Touailat.

Det råder inget tvivel om att närmare 50 procent av dagens arbetstillfällen kommer att ersättas av AI, robotisering och automatisering. Men det innebär inte att hälften av oss kommer att bli arbetslösa inom en snar framtid. Det handlar snarare om en övergång.

– Vi behöver utveckla de färdigheter som kommer att krävas för att vi ska klara av ett framtida arbetsliv, säger Ishtar Touailat, serieentreprenör, föredragshållare och grundare och CEO på techbolaget Futuristas.

Ishtar Touailat pratar om en ljus syn på framtiden, men menar att vi, för att klara oss, behöver vässa våra mjuka värden, de som av futurister kallas future skills. Allt annat kommer nämligen att ersättas av robotar.

– Vi behöver bli mer flexibla. Studier tyder på att vi i snitt kommer att behöva återuppfinna oss själva sex till åtta gånger under ett yrkesliv.

Snabbrörlighet och autencitet framgångsfaktorer i framtidens arbetsliv

Ishtar betonar att den huvudsakliga frågan inte är om robotar kommer att ta över våra jobb eller ej, utan huruvida vi har förmågan återuppfinna oss själva. Att byta riktning, glömma tanken på att arbeta på samma arbetsplats med samma arbetsuppgifter hela livet. Egenskaper som flexibilitet, nyfikenhet och kreativitet blir hårdvaluta.

– Ju mer kreativa och snabbrörliga vi är, desto mer oersättliga blir vi. Alla har inte råd eller förmåga att utbilda sig. Men rätt värden och rätt mindset är gratis.

Att vara en tydlig och förtroendegivande ledare blir avgörande. Oavsett om det handlar om formellt eller informellt ledarskap.

– Det kommer också att krävas autenticitet för att kommunicera olika budskap. Budskap som förs ut enbart i syfte att marknadsföra sig själv eller sin produkt, kommer man att genomskåda.

Det är syftesdrivet ledarskap som gäller.

Ishtar ser en framtida arbetsmarknad som består av små företag som snabbt kan styra om efter nya omständigheter.

– För att stora bolag ska hålla sig relevanta behöver de samverka med andra bolag.

Om det är något hon är säker på, så är det att det kommer att svänga snabbt framöver.

Ständig utveckling och utbildning

Behoven kommer att förändras och vi, som arbetstagare, kommer att behöva anpassa oss.

– För att klara det krävs det att vi ständigt vidareutvecklas och utbildas. Vi kan aldrig slå oss till ro och tro att vi är färdiga med oss själva.

Det innebär att vi behöver ändra vår syn på utbildning. För, där vi tidigare var klara efter en högskoleexamen, räcker inte det längre.

– Det är det livslånga lärandets era, och vi lär oss genom Youtube eller genom att göra gratis praktik några timmar varje månad på olika startupföretag.

På så sätt utökar du ditt nätverk, ditt kunnande och ditt sätt att arbeta.

– Små grupper med oliktänkande individer blir allt nödvändigare. Olikhet i stället för homogenitet.

På så sätt kan alla göra det de är bäst på. Det är också där nyfikenheten kommer in. Nyfikenhet ger fler innovationer, något som är nödvändigt för den framtida arbetsmarknaden och konkurrenskraften.

– Det är den mänskliga faktorn och inte tekniken som gör oss oersättliga.

Senast uppdaterad: 2020-05-15