c

På spaning efter framtiden: Hur jobbar vi 2050?

Vi har bara sett början på den teknikutveckling som hjälper oss att jobba flexibelt och smart. Det talas också om vikten av det mänskliga. Hur påverkar det framtidens attraktiva arbetsplats? Fem tongivande profiler tänker till.

Hur jobbar vi egentligen 2050? Mats Lindgren, Linda Camara, Ishtar Touialat, Katarina Gospic och Niklas Madsen ser in i framtiden.

Intro: Anna Gardberg Intervjuer: Anna-Maria Stawreberg Foto: Samuel Unéus

Utvecklingen kring det gränslösa arbetssättet har gått snabbt och arbetsplatsen omformas som bäst för att anpassa sig till det nya. Hur kommer då morgondagens arbetsplats att fungera, och se ut? Vi ser redan coworkingkontor som en ny form av arbetsplats. Det talas om ”no-offices” som trend. Men också om att vår arbetsplats – som fysisk plats – kommer att ha ännu större betydelse framöver.

Kreativa och engagerande arbetsplatser

En grund är en uppåtgående trend för ”tankeekonomi”, där det är avgörande för företags framgång är att människor möts för kreativitet, för att skapa och producera. I rapporten Framtidens digitaliserade arbete och kontor riktade analysföretaget Kairos Future för ett par år sedan strålkastarljuset mot begreppet ”kreffektiva arbetsplatser”.

– Det handlar om arbetsplatser som är effektiva – men också kreativa och engagerande, förklarar Ulf Boman, framtidsstrateg på Kairos Future och specialiserad inom området morgondagens arbete, kontor och arbetsmiljö.

Att arbetsplatsen inbjuder till engagemang och kreativitet är en nyckelfråga – framtidens arbete mäts i allt större utsträckning inte i timmar, utan i kreativitet och resultat. Och att vi trots alla tekniska verktyg ändå ses fysiskt är inte bara viktigt för kreativitet och resultat, utan också för att det är där det mänskliga finns, som vi vill och behöver vara en del av. Arbetsplatsen som ”community” kan spela en än mer viktig roll framöver.

Arbetssätt med individuell frihet

Om vi ska försöka ringa in ”framgångsfaktorer” för morgondagens attraktiva arbetsplats kan de benämnas flexibilitet, mänsklighet och välmående. Här betyder flexibilitet att det moderna arbetssättet ger individen frihet att arbeta efter sin egen ”sweet spot”, ibland på distans, ibland på plats – och efter den personliga klockan.

Värderingar attraherar framtidens medarbetare

Och så det mänskliga – på ett djupare plan: Som ett tidens tecken i en orolig värld, och som ett sätt att konkurrera om attraktiva medarbetare, måste företagen formulera och leva upp till värderingar. Vi har som individer ett behov av att ta del av något större – vad gör företaget för att bidra till en bättre värld, och hur kan jag som medarbetare bidra till det? Kanske är det sociala insatser i samhället, kanske är hela kontorsbyggnaden högst hållbar. Den nya tidens ledare ser också hela människan, genom att integrera insikter från sin egen inre utveckling med yrkeslivet.

Arbetsplatser för hälsa och välmående

Den nya tidens arbetsplatser har förutsättningar för hälsa och välmående inbyggda – det är enkelt att göra goda val. Arkitektur uppmuntrar till rörelse och variation. Inslag av naturlig grönska och dedikerade platser för sinnesro skänker välbefinnande.

Senast uppdaterad: 2020-05-15