c

Nya idéer för ett friskare arbetsliv

Vi får stresskollaps, blir nedstämda och går in i väggen. Det är något sjukt med dagens arbetsliv och många arbetsgivare står handfallna. Flervärden ger nytänkande idéer för ett friskare arbetsliv.

Gravida Michaela Wallin, anställd på reklambyrån Panang i Falun, använder sin livsvårdstimme för att ta en promenad med hunden.

Siffrorna talar sitt tydliga språk: antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den sociala arbetsmiljön har ökat med drygt 70 procent sedan 2010. Och den psykiska pressen ökar markant. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning – 14 procent – är akut stressreaktion. Den diagnosen har ökat från 15 000 till 26 000 fall från 2012 till 2014, visar siffror från Försäkringskassan.

I mars 2016 infördes en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den innebär att alla arbetsgivare numera behöver jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, något som de tidigare inte varit tvungna till. Fokus har lagts på det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet. Med andra ord: att se risker och vidta åtgärder redan innan medarbetarna går in i väggen. Faktorer som arbetstider och arbetsbelastning lyfts fram som områden som arbetsgivaren bör titta på.

– Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är bra både för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.

Flervärden har träffat tre företag som har tagit nya grepp om stressen:

Reklambyrån: Från friskvård till livsvård

Friskvård i all ära, men vad händer med själen? Reklambyrån Panang i Falun hade infört friskvårdstimme i sitt jobb mot ohälsa. Men trots träningsmedvetna medarbetare ökade sjukskrivningarna. Svaret blev att införa en livsvårdstimme.

– Även maratonlöpare kan gå in i väggen, så vi behöver något annat, berättar Panangs vd Jonas Grenfeldt.

Sedan början av året kan de anställda på Panang använda en timme i veckan för "livsvård" i stället för friskvård.

– Egentligen är det inte så revolutionerande och förändringen var lätt att genomföra. Men vi har fått stort gensvar på idén, vi har fått studiebesök från andra företag och mycket positivt gensvar från våra anställda, berättar Jonas Grenfeldt.

Vad som räknas som livsvård kan variera. Det kan vara att gå på en långpromenad, ta en "after work" med en vän eller att arbeta som volontär.

– Tanken är att timmen ska ägnas åt något som adderar något till ditt liv. Att vara i naturen eller att umgås med vänner vet vi är bra för återhämtning.

Initiativet ska följas upp, men resultatet är förstås svårt att mäta.

– Om vi ska kunna sprida detta måste vi prata affärsnytta, annars blir det för flummigt. Viktigt är att det inte bara handlar om att minska antalet sjukskrivningar. Jag tror att livsvårdstimmen kan minska vår personalomsättning och locka nya medarbetare. I ett allt stressigare arbetsklimat blir sådana värden viktigare när man ska rekrytera.

Teknikkonsultföretet: Rockband på arbetstid

Teknikkonsultföretaget We Consulting i Stockholm har ett eget rockband. Under fyra månader har frivilliga anställda fått använda arbetstid för att lära sig spela ett instrument, bilda ett rockband och ha livekonsert för resten av företaget. Eldsjälen bakom initiativet är företagets vd Mats Rönnlund.

– Jag har själv musicerat mycket i mitt liv och är rätt övertygad om att musik påverkar oss på ett positivt sätt. När jag hörde talas om Musikmetoden nappade jag direkt.

Musikmetoden är ett nordiskt projekt vars syfte är att undersöka om musikutövande på arbetstid kan förbättra hälsan och motverka stress. Bakom projektet står reklambyrån Pool i samarbete med 4Sound och Yamaha, och We Consulting är först ut att testa konceptet.

– Vi har sedan vi startade företaget 2013 haft stort fokus på de mjuka värdena, med synsättet att glada och friska medarbetare gör ett bättre jobb. Friskvård är en självklarhet och nu ville vi testa att utöka friskvården till att även omfatta musik, berättar Mats Rönnlund.

Det finns en hel del forskning kring musikens positiva effekter som stöder resultatet från Musikmetoden. Inom stressforskning har man kunnat visa att effekterna sker på flera plan: psykologiska, biologiska och sociala. Att utöva musik innebär att hormonet oxytocin ökar i kroppen, vilket i sin tur ökar välbefinnandet och försvarar kroppen mot stress. I längden kan musikutövande minska risken för utbrändhet.

Dock är musikutövande inte avdragsgillt.

– Det borde bli ändring på det, säger Mats Rönnlund.

Fastighetskonsultbolaget: Affärsmodell för välmående

Ska man på sikt skapa en hållbar arbetsmiljö där de anställda växer och trivs behövs mer än träning på jobbet och stegräknare. Det menar Torbjörn Eriksson, vd för Tenant and Partner, som är i full gång med att bygga en helt ny affärsmodell där de 70 anställdas välmående blir lika viktigt som lyckade affärer. Under 2016 blev han uppmärksammad som årets hälsofrämjande chef av tidningen Chef.

– Det finns olika sätt att se på friska arbetsplatser. Vi kan försöka minimera de kända riskerna för ohälsa, genom

att erbjuda möjligheter till träning eller se över arbetsmiljön, vilket de flesta företag gör i dag. Men vi kan även se till de grundläggande behoven som finns hos människor och försöka utgå från dem när vi bygger vår företagskultur, säger han.

Hos Tenant and Partner finns en ambitiös friskvårdsplan där flera olika träningspass i företagets gym erbjuds varje vecka. Medarbetarna får gå utbildningar i mindfulness och varje måndagsmöte brukar inledas med en kort meditation. Men här finns också en holistisk syn på arbetsliv och på människan som är ganska ovanlig i företagssammanhang.

– Idén är att skapa en varm och tillåtande företagskultur, ett slags "wholeness" där de anställda kan vara sig själva. Då blir det naturligt att känna sig trygg och vända sig till sin chef när något inte fungerar, säger Torbjörn Eriksson.

Förenklat handlar det om att kombinera psykologi och filosofi med de etablerade managementmodellerna.

Senast uppdaterad: 2017-06-15