c

Ledarskap under kris

Vilka egenskaper är viktiga för att vara en framgångsrik ledare? Vilka utmaningaroch svårigheter, men kanske även positiva effekter, har coronapandemin inneburit? Så här tänker tre personer om dagens och morgondagens ledarskap.

Åsa Bergman, koncernchef och vd, Sweco
”Det behövs människor med olika bakgrund, ålder och erfarenhet för att nå fram till de bästa lösningarna.”

Swecos koncernchef och vd Åsa Bergman menar att något som alltid är viktigt är att skapa starka team.

– En viktig aspekt är att gruppsammansättningen inte blir för homogen. Det behövs människor med olika bakgrund, ålder och erfarenhet för att nå fram till de bästa lösningarna.

Hon ser att ledaregenskaper som flexibilitet, lyhördhet och interaktivitet har varit särskilt viktiga under covid-19 är.

– Och en kommunikationsförmåga som fungerar också på distans. Under en kris reagerar människor olika: Några klarar sig bra på egen hand, andra blir oroliga och handlingsförlamade. Därför har det varit viktigare än någonsin att alla som är ledare kliver fram och tar ansvar.

Förutom ett tydligt och synligt ledarskap behöver man enligt Åsa Bergman skapa rutiner för nya umgängesformer där vi också kan jobba så effektivt som möjligt.

– En effekt av pandemin har varit att vi på kort tid har hittat nya sätt att arbeta på och jag tror att vi kommer att få se fler nya arbetssätt framöver.
Hon ser att pandemin har ökat efterfrågan på hållbara lösningar, särskilt klimatrelaterade.

– Många tänker mer på hur vi kan minska sårbarheter i samhället och i olika typer av verksamheter, det är också ett viktigt fokus för en ledare.

Anna Wenner, personaldirektör, Skanska
”Förmågan att våga, vilja och kunna agera i det okända blir allt viktigare.”

Anna Wenner är personaldirektör på Skanska. Enligt henne kräver tider av kris ledare som är modiga, drivna, värderingsdrivna, nyfikna och har ett inkluderande ledarskap. Dessutom behöver de besitta god självkännedom och ha ett väl utvecklat självledarskap.

– Det som vi sett tydligt under det här året är att förmågan att våga, vilja och kunna agera i det okända blir allt viktigare i en tid med mycket osäkerhet – och samtidigt med oändligt många möjligheter. Det gör att man behöver ha en attraktiv idé och vision, kunna driva distinkt mot den tillsammans och med hög tillit till andra – och samtidigt vara rörlig längs vägen.

Även för framtidens ledarskap menar hon att de här förmågorna kommer utgöra basen.

– Under coronapandemin har vi som arbetsgivare och ledare fått tänka till och agera. Det som givetvis påverkat oss alla är oro och osäkerhet inför framtiden på många plan. Där man jobbat hemifrån har utmaningen varit att hålla energi, synlighet och sammanhållning uppe. Samtidigt har krisen lett till nya spännande initiativ och resultat.

Lena Lid Falkman, forskare inom retorik, kommunikation och ledarskap. Driver forskningsprojekten Plats för innovation och Framtidens kontor.
”Jag hoppas att vi tar med oss insikten om att vi alla behöver olika saker.”

Lena Lid Falkman, som är forskare inom retorik, kommunikation och ledarskap, anser att vi behöver tänka bort tid och plats som grund för hur vi jobbar.

– När jag intervjuade medarbetare på ett företag, allt från vd till ekonomiassistent, under de första månaderna av karantänen, var det intressanta att människors reaktion på situationen var mycket olika. Några tyckte det var underbart och vill fortsätta jobba så här, andra längtade tillbaka till kollegorna och kaffeapparaten.
Hon tycker att det är hur vi mår och resultat som ska räknas.

– De ledaregenskaper jag ser som allt viktigare är förmåga till individanpassning och att samtidigt ha en helhetssyn och ett resultatfokus för verksamheten. Rättvisa kan vara att alla får det just de behöver, inte att alla får exakt lika.

Som exempel nämner hon att två personer i samma team kan ha samma arbetsuppgifter, men ges olika lösningar på hur de kan utföras, utifrån vad individen önskar.

– Jag hoppas att vi tar med oss insikten om att vi alla behöver olika saker. Några passar det att jobba hemifrån, några att sitta på kontoret. Den grunden kanske gör att våra kontor utformas något annorlunda.

Text Henrik Emilson

Senast uppdaterad: 2020-10-26