c

Hur ska vi utforma framtidens arbetsplats?

Påverkar pandemin hur fastigheter för kontor ritas, placeras och inreds framöver? Värderar den nya generationen andra saker än tidigare generationer? Vi har pratat med tre arkitekturstudenter om vad de tror.

Av: Anna Gardberg

”Kontoret blir viktigt för sociala värden, diskussioner och samarbeten”

Aida Davallou, studerar till byggnadsarkitekt vid Chalmers, Göteborg

– Kontorsbyggnader kommer att bli mycket mer flexibla. Öppna planlösningar kommer att vara fortsatt attraktivt, men det kommer även vara viktigt att snabbt kunna ställa om till annan lösning. Fler kommer att jobba hemifrån och kontoren kommer därav att bli mindre, men gemensamma ytor ges mer utrymme. Rum som uppmanar till spontana möten, samarbete, idédelning och innovation kommer att spela stor roll. Samtidigt måste kontorets utrymmen möta allas behov.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att en kontorsfastighet är framtidssäkrad så att den går att ställa om till annan verksamhet om behovet ändras. Jag tror också att det är viktigt att en fastighet kan ha fler funktioner än bara kontor.

– Den unga generationen kommer att lägga stort värde i en hållbar arbetsplats. Sociala värden kommer att värderas högt. Arbetsplatsen ska erbjuda mer än en plats att jobba på.

Hur ser ditt drömkontor ut?

– Ett kontor med olika typer av arbetsmiljöer. En dröm är att jobba i en kontorsbyggnad med tillgång till gemensamma arbetsytor för alla kontor i byggnaden, för miljöombyte och för att inspireras av andra, för nya samarbeten.

”Kan ett kontorshus fungera som ett hotell med allt du behöver?”

Maija Virkki, studerar till byggnadsarkitekt vid Chalmers, Göteborg

– Pandemin innebär en unik situation att dra lärdom av och vi behöver ta chansen att ifrågasätta och utveckla vad ett kontor är och hur vi använder det. Det är sorgligt att kontor har stått tomma, vi ritar och bygger ju för livet, så vi måste ställa oss frågan hur det vi ritar och bygger kan bli snabbare på att ställa om, precis som hela samhället har varit tvunget att göra. Vi vet till exempel redan hur vi ska utforma aktivitetsbaserade arbetsplatser. Kan arkitektur möjliggöra flexibilitet på andra och nya sätt?

– Det känns inte hållbart att ett företag sitter på ett och samma ställe, resvägsmässigt eller med tanke på yteffektivitet. Kvaliteten i att enkelt kunna ta sig till arbetet genom att gå eller cykla borde ge en utveckling av kontorshubbar på olika ställen i storstaden.

– Framtidens byggnader för arbete ser jag också som mycket mer flexibla och för flera olika verksamheter. Kanske kan ett kontorshus fungera som ett hotell med allt du behöver: möteslokaler, restaurang, auditorium, lobby, flexibla arbetsplatser och sovplatser för de långväga anställda. Vanliga hotellgäster kan bo där samtidigt och dagen eller veckan efter kan ett annat företag använda lokalerna. När företaget inte är på hotellet kan de sitta utspridda i sina lokala hubbar.

– Mångsidighet blir också viktigt – att en byggnad kan fyllas av andra verksamheter som kan stödja kontorsverksamheten. En kombinationsbyggnad med till exempel urban, vertikal odling och akvaponik kan bli en del av de tekniska systemen och tillföra något till den rumsliga upplevelsen.

– Min generation kommer att värdera miljömedvetenhet och arbete utifrån allas egna förutsättningar. Jag tror att vi kommer att värdera miljöer som stärker vår gemenskap med både team och vänner. Vi är en generation som förhoppningsvis kommer att sätta vårt välmående i fokus, och att arbeta hemma eller någon annanstans ibland blir självklart både för livspusslet och variation.

Hur ser ditt drömkontor ut?

– Jag vill arbeta på ett familjärt ställe. En öppen plats där man kan komma och ta del av vårt arbete, hänga och ta en kaffe, hälsa på kollegans hund och snacka arkitektur, men också en plats där jag får mycket gjort. Jag vill ha plats att vara kreativ på och vill kunna sprida ut mina saker. Och såklart har vi vår egen akvaponiska odling så att vi får närodlad lunch.

”Många unga i dag vill ha makt över sin egen tid. Det är en utmaning som arbetsplatserna måste bemöta”

Linus Fridén, studerar till inredningsarkitekt vid Konstfack, Stockholm

– Pandemin har redan påverkat hur vi arbetar och jag är övertygad om att den anpassning vi gjort delvis kommer att följa med in i framtiden. Möten kommer att effektiviseras via digitala plattformar, i synnerhet informella och spontana möten. Digitala plattformar kommer att bli mer användarvänliga och våra kontor kommer därför att bli mer yteffektiva, mindre stationära och mer aktivitetsbaserade.

– Framtidens kontor behöver framför allt vara utformade för att samlas i grupp – en del för digitala möten. Vi kommer att se färre individuella arbetsplatser då mycket av det självständiga arbetet sker i hemmet.

– Den nya generationen värdesätter frihet, individualism och självbestämmande. Många som är unga i dag vill ha makt över sin egen tid. Det är en utmaning som företagen måste bemöta, och som arbetsplatserna behöver formas utifrån.

Hur ser ditt drömkontor ut?

– Inte nödvändigtvis stort men med centralt läge, som gör det lättillgängligt för mig och kunder. Gärna avdelningar för välmående, som relax, spel-hörna för AW och en trevlig matsal. Mycket ljus, bra akustik och stort utbud av ytor for grupparbete är viktigt. Men också platser för individuellt arbete, för de dagar man inte arbetar hemifrån.

Senast uppdaterad: 2021-05-11