c

Hej hälsa!

WELL är certifieringen som sätter människans hälsa och välmående i centrum. Målet är arbetsplatser där människor trivs, mår bra och får möjlighet att prestera sitt allra bästa. Så här går det till.

skanska hälsosam arbetsplats växter och kvinna i trappa
1 av 7 7 grundkrav ska uppfyllas för att en fastighet ska certifieras enligt WELL. I kategorin ”Sinne” tar man bland annat fasta på vikten av att omges av inslag av natur. Ett annat krav gäller att främja fysisk aktivitet – något till synes så enkelt som en centralt placerad trappa främjar hälsan direkt. Vi tar trappan istället för hissen…
skanska hälsosam arbetsplats cykel
2 av 7 …att underlätta för anställda att ta cykeln till och från jobbet är också något som främjar fysisk aktivitet.
skanska hälsosam arbetsplats fönster och lampor
3 av 7 Kvalitativt och funktionellt ljus är ett av grundkraven i WELL…
skanska hälsosam arbetsplats fläkt
4 av 7 …bra ventilation, luftfiltrering och sunda materialval är ett annat.
skanska hälsosam arbetsplats man som dricker vatten
5 av 7 Tillgång till rent dricksvatten kan tyckas vara en självklarhet men är en faktor med krav som ska uppfyllas.
skanska hälsosam arbetsplats sallad på tallrik
6 av 7 Tillgång till hälsosam mat är också något som bidrar till god hälsa på arbetsplatsen…
skanska hälsosam arbetsplats fåtölj och bibliotek
7 av 7 …liksom bra akustik, ergonomi och temperatur.

Mitt i Skanskas nya kontorshus Epic i Malmö har man placerat trappan – i centrum av ett grönskande, inbjudande atrium, medan hissarna fått en mer undanskymd placering. På så vis vill man locka dem som arbetar i och besöker fastigheten till rörelse på ett naturligt sätt. Och de som väljer att ta cykeln till jobbet kan cykla rakt in i cykelhotellet på entréplan – med dusch och omklädningsrum med handduksservice. I framtiden lär vi få se allt fler fastigheter som är utformade på liknande sätt, med välmåendet hos dem som arbetar och vistas där som högsta prioritet.

– Flera undersökningar visar att den fysiska miljön har större betydelse för vår hälsa än våra gener. Som samhällsbyggare är det jätteviktigt för oss på Skanska att skapa platser där människor mår bra och det är något vi har jobbat med länge. Därför känns det naturligt att vi nu kompletterar hållbarhetscertifieringen LEED* med WELL för att skapa hållbara och hälsosamma miljöer som sätter fokus på individens behov, säger Sofia Ekerlund, marknadsansvarig, Skanska Öresund.

Det finns också en nära koppling mellan de båda certifieringssystemen WELL och LEED.

– Skanska har länge arbetat med LEED-certifieringar och därifrån är steget inte så stort till att komplettera med WELL, säger Malin Folkesson, uppdragsledare inom hållbar affärsutveckling, Skanska.

Bra inomhusluft och grönska

WELL-standarden bygger på medicinsk och vetenskaplig forskning och utgår ifrån hur den byggda miljön påverkar oss. För att bli certifierad måste man först uppfylla vissa grundkrav. Därutöver behöver man ytterligare poäng för att bli certifierad enligt någon av de tre nivåerna silver, guld eller platina. Några av de ingredienser som ger poäng vid en WELL-certifiering är till exempel bra inomhusluft, grönska, hälsosam mat och utformning som uppmuntrar till rörelse.

Standarden som utvecklades och lanserades i USA 2014 har nu börjat spridas i både Asien och Europa. Allra först ut att bli precertifierad i Norden var Skanskas nya kontorshus Epic i Malmö, som står färdigt efter vintern 2019/2020 och där i princip alla lokaler redan är uthyrda.

– Vi märker att det här är något som är här för att stanna. I längden handlar det både om att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare och att hålla kostnader nere. För ett normalt företag är ungefär 90 procent av driftskostnaderna relaterade till personal och även små förändringar i medarbetares hälsa ger stora effekter. Att fokusera på välmående och hälsa hos medarbetarna är därför både omtanke och affärsnytta, säger Malin -Folkesson, uppdragsledare för hållbar affärsutveckling på Skanska Sverige.

God inomhusmiljö

En av de faktorer som förs fram som särskilt viktig är närheten till natur. I WELL-standarden har man lyft in den faktorn under kategorin ”Sinne”. Här tar man bland annat fasta på bio-philia, ett begrepp som beskriver bandet mellan människan och andra levande system. Upphovsmannen bakom detta, biologen Edward Wilson, menar att naturen är ett universellt basbehov för alla människor. En paradox, med tanke på att vi tillbringar största delen av vår tid inomhus. Och om dessa inomhusmiljöer är kala och sterila påverkar det oss negativt.

– Det finns bland annat en känd forskningsstudie som visar att de patienter som genomgått en operation och får titta ut över grönska tillfrisknar snabbare och behöver mindre smärtstillande än de som till exempel har en parkeringsplats utanför fönstret. Rent generellt visar forskning att vi återhämtar oss bättre när vi vistas i miljöer med inslag av naturens element, säger Sofia Ekerlund.

I Epic har grönskan fått en central del genom det rymliga atrium som utgör byggnadens centrum. Här har man planterat ett träd, skapat grönskande kullar och integrerat växtlighet i stenläggningen. Huset är fullt med växter även på andra håll, cykelhotellet på entréplan ska till exempel förses med en växtvägg.

– En annan fördel med mycket växter är att de bidrar till bättre luftkvalitet. Ungefär 90 procent av det vatten man häller i krukan bidrar till att återfukta luften, säger Sofia Ekerlund.

Uppmuntra till fysisk aktivitet

Ett annat viktigt inslag i certifieringen handlar om att uppmuntra till fysisk aktivitet. I Epic har man till exempel gjort trappan till ett centralt blickfång, mitt i det grönskande atriet för att den ska bli det naturliga valet.

– Det ska vara lätt att göra rätt. I många byggnader är det i princip omöjligt att hitta trapporna och för att ta dem i stället för hissen måste man göra ett aktivt val. Här vänder vi på det så att det blir tvärtom, säger Sofia Ekerlund.
För närvarande håller man också på att WELL-certifiera Klipporna, Skanskas eget kontor i Malmö, där cirka 350 personer arbetar. Eftersom det är en befintlig byggnad och trapporna ligger där de ligger har man delvis fått använda andra strategier.

– Först funderade vi på att sänka hastigheten på hissarna, så att det skulle gå fortare att gå. Men vi satsade i stället på att göra det trevligt i trapphuset för att alla ska välja trapporna ändå. Nu har vi en ständigt levande konstutställning som byts ut med jämna mellanrum.

Huset har också försetts med ett gym och ett av mötesrummen har ett rullband så att man kan hålla telefonmöten gående. Utöver det har ”walk and talk” lagts in som bokningsbart mötesrum i den gemensamma kalendern.

– Många tänker, är det verkligen jobb om jag går ut? Allt är så kopplat till våra normer, men genom att göra det bokningsbart blir det som ett godkännande av att det är okej.

God miljö i Epic och Klipporna

Både Epic och Klipporna har också fått varsitt hälsobibliotek, med böcker att låna hem eller läsa på plats. I Klipporna finns rum för avkoppling. Restaurangens meny har en hälsosam inriktning och för Epic håller man som bäst på att leta efter en partner som kan erbjuda detsamma.

– Även här handlar det mycket om att det ska vara enkelt att göra de hälsosamma valen, till exempel genom att placera salladsbuffén främst, säger Sofia Ekerlund.

Så långt det synliga. Utöver det har stor vikt lagts vid ljudmiljö, dagsljus och luftkvalitet.

– Alla som suttit i ett konferensrum med dålig luft vet hur trött man kan bli när det inte fungerar. Det här är ju inte lika lätt att visa som trappan eller allt det gröna i husen – men luften har jättestor betydelse för hur vi mår och är något som vi lägger stor vikt vid både här och i alla andra byggnader vi uppför.

Det är inte bara ventilationen som har betydelse för luftkvaliteten. De materialval som görs är också avgörande. I WELL-certifieringen finns stränga gränsvärden för hur höga halter som tillåts av till exempel radon, ozon, formaldehyd och kolmonoxid. Här finns också en tydlig koppling mellan de åtgärder som görs och vad de har för medicinska effekter på individen.
– Vissa av de här ämnena kan orsaka illamående, huvudvärk, astma och allergier. På Skanska bygger vi alltid hus med en bra inomhusmiljö. Med WELL-certifieringen tar vi steget vidare och ser om vi kan göra ännu mer, säger Malin Folkesson.

Text: Sara Bergquist
Illustration: Annika Wester


*LEED: Leadership in Energy and Environmental Design, är det mest spridda miljöklassningssystemet för byggnader på global nivå. Systemet omfattar olika typer av byggnader och gäller både om- och nybyggnation. Byggnader kan certifieras enligt fyra olika nivåer, certifierad, silver, guld och platinum.

Senast uppdaterad: 2019-05-27