c

Hälsa uppåt väggarna

Att redan från arkitektbordet utveckla arbetsplatser som gynnar medarbetarnas hälsa ger vinster både för företaget och de anställda.

Sofia Ekerlund arbetar med att Epic i Malmö ska well certifieras

Om hälsa ses som en viktig del redan från början i utvecklandet av en ny fastighet kan man som fastighetsutvecklare verkligen göra skillnad. Sofia Ekerlund är marknadsansvarig på Skanska:

– Eftersom vi tillbringar ungefär 90 procent av vår tid inomhus är de byggnader vi befinner oss i naturligtvis bidragande till hur vi mår. Detta är en mycket viktig fråga för oss på Skanska. Genom att utforma våra byggnader så att det hälsosamma valet blir det självklara valet bygger vi en bas så att våra hyresgäster sedan kan fortsätta arbetet med att utveckla kontorslivet utifrån medarbetarnas välmående. Krasst innebär det stora ekonomiska vinster, för såväl samhället som företagen. Om man tittar på kostnadsfördelningen av driftskostnader för ett genomsnittligt företag, är hela 90 procent personalkostnader. Ett av de mest tydliga exemplen på saker som går att förebygga är stillasittandet.

– Stillasittande och inaktivitet är i dag ett av de största hoten mot folkhälsan och ses som den fjärde ledande riskfaktorn till att dö i förtid. Vi är ju skapta för ett liv i rörelse, säger Sofia Ekerlund.

Lätt att göra rätt

Sofia Ekerlund berättar om hur Skanskas personal resonerat – kan man rent organisatoriskt uppmuntra hälsosamma aktiviteter och hur kan byggnaders utformning hjälpa till? Om man möts av en hiss vid receptionen är det förstås enklast att ta den upp till kontoret. En lösning kan vara att i stället bygga en inbjudande öppen trapphall där grönska och stort ljusinsläpp lockar till att ta trappstegen i stället för hissen. – Det ska vara lätt att göra rätt, för som människor gör vi som vi alltid har gjort – vi väljer den enklaste vägen.

En viktig pilot i sammanhanget har blivit starten på bygget av kontorshuset Epic i centrala Malmö. Under tredje kvartalet 2019 är det ett färdigt kontorshus på sex våningar och 12 000 kvadratmeter, med ett hälsotänk som genomsyrar varje del av huset. Förutom en grön och central trappa kommer det att finnas duschar och omklädningsrum för cyklister och motionärer på entréplanet, inte som tidigare i källaren. – Vi vet också att naturen har en gynnsam effekt på hälsan så vi plockar in den i ett gemensamt atrium där man får både inomhus- och en utomhuskänsla. Det ska vara ordentligt med dagsljus och vi ska plantera riktiga träd. Vatten har en lugnande inverkan och därför ska vi få in även det på något sätt.

Utomhusarbete i grönskande miljö

För att ytterligare ta tillvara utomhusmiljöns positiva effekter på vårt välmående är också planen att inrätta nya typer av arbetsplatser utanför huset – då blir det enkelt att gå ut och arbeta i en miljö med grönska och vatten. Epic kan bli ett av de första kontorshusen i Norden som WELL-certifieras. WELL är en certifierad modell för hur man genom design och konstruktionslösningar integrerar hälsa och välmående i arbetsmiljön och kriterierna för certifieringen bygger på flera års medicinsk och vetenskaplig forskning. Det är ett prestationsbaserat system som mäter hur den byggda miljön påverkar människors hälsa och välbefinnande. WELL-certifiering ligger högt på agendan i både Skanskas europeiska och amerikanska verksamheter och det handlar i grunden om att ge rätt förutsättningar för att hyresgäster och deras medarbetare ska må bra.

– Fördelen med en certifiering är att det blir en hjälp för oss som fastighetsutvecklare att strukturera vårt arbete och gör det lättare att kommunicera till våra kunder varför vissa lösningar är bra, säger Hans Wallström, hållbarhetschef på Skanska.

Synergieffekter med flera certifieringar

Ytterligare en fördel är synergierna mellan WELL- och LEED-certifieringen, som genomförs i alla Skanskas egenutvecklade kontorsprojekt, där ett miljövänligt tänk redan står högt upp på agendan.

– Det finns många gemensamma beröringspunkter mellan gröna och hälsosamma byggnader, särskilt när det gäller ljus, luft och materialval. Material som är dåliga för miljön är vanligen också dåliga för människor, säger Hans Wallström. Epic är Skanskas svenska pilot i sammanhanget och under hela utvecklingsarbetet av fastigheten har Skanska tittat på hur WELL kan implementeras i projektet.

– I alla våra projekt försöker vi ta tillvara på möjligheten att bygga in hälsa och välmående. Den WELL-kompetens vi nu bygger upp för att främja hälsa och välmående kommer vi att använda i våra nyproduktioner framöver. Och sannolikt också för att WELL-certifiera kommande projekt, säger Hans Wallström.

Projekt med hälsa i fokus

Solna United, Stockholm

Solna United i Arenastaden blir ett kontorshus med fokus gemenskap. Huset kommer att ha ett entréplan i flera nivåer med restaurang och kafé och på taket en terrass med pods, glasade rum, som varje hyresgäst har möjlighet att själv utforma efter behov och verksamhet, som konferensrum, musikstudio eller växthus. Huset får en egen cykelingång vid huvudentrén, cykelgarage och omklädningsrum. Läs mer: Solnautd.com

Epic, Malmö

Epic byggs enligt den internationella certifieringen WELL. Stort fokus läggs på inomhusklimat, luft, dagsljus och grönska inomhus. Epic har en central trappa och undangömda hissar. Det kommer också att vara möjligt att sitta utomhus och arbeta.

Citygate, Göteborg

Förutom målet att miljöcertifiera huset enligt LEED lägger Skanska extra kraft på hälsoaspekten i huset, från maten i restaurangen till en terrass för avkoppling och arbete. För den som vill cykla till jobbet kommer det att finnas ett cykelrum med plats för 600 cyklar och man kan rulla direkt in i huset från cykelbanan. I anslutning planeras även duschar, omklädningsrum och pumpstationer. Läs mer: Citygategbg.se

WELL Building Standard

En amerikansk certifiering som administreras av International WELL Building Institute. Den första i sitt slag att fokusera på hälsan och välmåendet hos människorna i en byggnad. Genom ett hundratal olika parametrar, indelat i luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och komfort mäter WELL hur den byggda miljön påverkar människors hälsa och välbefinnande. Kriterierna för certifieringen bygger på flera års medicinsk och vetenskaplig forskning. En fastighet kan certifieras på nivåerna silver, guld och platina.

Text: Anna-Karin Storwall och Ia Wadendal

Senast uppdaterad: 2017-11-17