c

En ung mentor utvecklar dig som chef

Hon, mentorn. 30 år, arbetar med pr och kommunikation på telekomföretaget 3. Han, adepten. 44 år, tidigare vd för Lindex och 2016 utsedd till årets chef. Flervärden bad dem berätta varför de inlett ett omvänt mentorskap.

Omvänt ledarskap, hon mentor 30 år, han adepten 44 år.

Arba Kokalari (AK):
 – För mig säger det mycket om personen, när chefer söker yngre mentorer. Det tyder på att de funderar på framtiden. Det är den typ av ledare jag ser upp till och vill se fler av i samhället.

Ingvar Larsson (IL):
– Jag ville utveckla mitt tänkande för morgondagen, och tala om frågor som rör kommande generationer. Då känns det självklart att min mentor är yngre än jag.

AK: – Jag tycker att det är jätteintressant att lyssna när Ingvar talar om sina utmaningar, och sen reflektera över dem tillsammans med honom. Det ger mig värdefulla insikter.

IL: – Det är inte bara det vi säger, utan också det som skapar tystnad jag lär mig av. Arbas tystnad när jag först berättade om Lindex visionsarbete var talande. Våra samtal kring det har gett avtryck i visionen, men också hur vi kommunicerar internt i så stora frågor.

AK: – Hur man jobbar med visioner och företagskulturer är viktigt. I dag är det inte produkten som får företag att sticka ut, utan vad man förmedlar med sin produkt. Vilka budskap och värderingar företaget står för. Det är det människor är beredda att betala för. Och det är värderingarna och inte produkten som gör att man som arbetssökande söker sig till ett företag.

Synen på arbete i förändring

IL: – Vi har talat mycket om förändringar i synen på arbetslivet. En utveckling jag tror pågår i alla generationer, men som drivs av unga.

AK: – Vi är i ett skifte där arbetsplatsen går från att ha byggt på en industrialiserad modell, där alla har en fast uppgift. Fasta tider och fasta mandat. Rörelsen mellan rollerna har varit liten. Nu går vi mot en arbetsmarknad och arbetsplatser som är väldigt rörliga.
En del företag har gjort resan, men många har långt kvar.
IL: – Tidigare generationer har också strävat efter flexibilitet i arbetet, att bli sedda, att känna sig delaktiga i beslut och att känna mening i arbetet. Men det är tydligt att de frågorna är viktigare för unga idag än de var för tidigare generationer.

AK: – Unga idag jobbar inte för att överleva, vi jobbar för att ha en mening i livet. Vi vill jobba med något som är kul, spännande och där vi känner att vi gör skillnad på riktigt. Smarta drivna människor stannar inte på företag där de inte får säga vad de tycker, där de
inte får komma med idéer och där de inte kan påverka bolagets utveckling. Att släppa in unga i beslutsprocesserna är en fråga om överlevnad för företagen.

Senast uppdaterad: 2017-11-17