c

Arbetslivet på framtidens arbetsplats

Digitaliseringen har förändrat arbetslivet. Nya värderingar ger eftertanke och trenden talar om hälsa, gemenskap och lust.

Illustration: Team Hawaii

Upp med handen den som inte kollat jobbmejlen på helgen? Precis, ganska få. Tack vare digitaliseringen kan vi jobba mer eller mindre som vi vill. Ur ett historiskt perspektiv förändras arbetslivet svindlande snabbt just nu. Nya arbetstrender drivs även på av drastiskt förändrade attityder bland unga. År 2020 kommer hälften av personerna i arbetslivet att vara födda mellan 1980 och 2000, samtidigt som babyboomgenerationen går i slutlig pension. Till skillnad från sina föräldrar, som föredragit anställningstrygghet och guldklockor, vill millennials främst ha kul och utvecklas i sitt jobb. Deras inställning till arbete skulle kunna summeras: Följ ditt hjärta.

Det smarta kontoret

Vad ger det här för arbetsliv på sikt? En rapport från Cushman & Wakefield, ”Nordic Office – A Preview of the future”, pekar ut några trender. En trend är intelligenta byggnader – cognitive buildings. Genom avancerad teknologi, särskilt the internet of things, kommer kontoret att hjälpa oss på ett nytt sätt. Milena Kuljanin är projektledare på Cushman & Wakefield.

– Sensorteknik kan samla data om hur en byggnad används och sedan anpassa kontorsmiljön efter individen, till exempel klimat, ljud och ljus.

Det smarta kontoret sparar även pengar. Cushman & Wakefield har räknat ut att nyttjandegraden på kontorsytor i dag uppgår till endast 45 procent.

– Företagen kan göra stora kostnadsbesparingar genom att identifiera de här oanvända ytorna.

Skanska har tidigt sett det smarta kontorets potential. Marie Persson är marknadschef på Skanska i Malmö.

– Det här är en jättespännande utveckling för alla parter. Vi arbetar nu bland annat med hur vi kan integrera sensorer i våra byggnader för att ge förutsättningar för nya arbetssätt.

Plats för möten

Socialisering är en annan trend – community. Att mötas på offentliga platser är en stark trend överhuvudtaget i samhället. Dessutom bor vi allt trängre med konsekvensen att vi tillbringar mindre tid hemma.

– Vi jobbar mycket mer i grupper än för tio, femton år sedan, säger Milena Kuljanin. Det är i mötet mellan människor kreativitet uppstår. Vi vill också träffa människor med olika bakgrunder och kunskaper. Det här märks på kontoren där det nu efterfrågas sociala ytor. Det kan vara allt från ett varierat restaurangutbud, gärna fine dining, till träningsmöjligheter och inte minst öppna, högkvalitativa event och seminarier. Kontorshus ska dessutom erbjuda grönska, med takterrasser och inomhusträdgårdar.

Skanska har under flera år arbetat med att skapa platser för interaktion. Ett exempel är STUDIO i Malmö.

– Här blandar vi kontor med hotell, restauranger, kaféer, butiker, en skybar och andra sociala ytor som skapar liv och rörelse dygnet runt, säger Marie Persson.

Coworking är en annan stark trend. Allt fler vill dela kontor med andra företag och personer, på lång sikt eller bara för några timmar.
Milena Kuljanin tror att coworking-trenden bara är i sin linda.

– I dag förlitar du dig på ditt nätverk, inte på den specifika arbetsplatsen. I den nya frilansekonomin lockas många unga till startup-miljöer där de kan testa nya saker och lära av andra entreprenörer. Unga vill ha en miljö där de får komma med nya idéer och vara innovativa. De vill bli inspirerade och tillföra något nytt, de vill inte ha hierarkier.

Hälsa på jobbet

Hälsa och välbefinnande – wellbeing – är den trend som genomsyrar allt.

– Psykisk ohälsa är tveklöst en av vår tids största utmaningar. Företagen har förstått att satsningar på wellbeing attraherar ung talang. Välmående medarbetare presterar dessutom bättre, är lojalare och mer innovativa, säger Milena Kuljanin.

Marie Persson håller med:
– Vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus och den byggda miljön har stor påverkan på hur vi lever och mår. Som samhällsutvecklare kan vi bidra med design och funktion med fokus på välmående i de miljöer vi skapar.
Ett sätt att strukturera detta arbete är att certifiera enligt WELL, där Skanskas projekt Epic i Malmö är Nordens första precertifierade byggnad.

– I Epic läggs stor vikt vid ett gemensamt grönskande atrium, ett cykelhotell och hälsosam mat. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Marie Persson.
Skanska planerar också fler hälsosamma kontorsprojekt i både Göteborg, Stockholm och Malmö.

Text: Johan Holmström 

Senast uppdaterad: 2018-09-18